K zahájení nového školního roku připravil Středočeský kraj v integrované dopravě řadu opatření

Středočeský kraj připravil ve spolupráci s organizátorem dopravy IDSK systém na sledování a vyhodnocování kapacit autobusů na klíčových školních regionálních spojích, přepravujících děti a studenty za vzděláním. Primárním cílem je zajistit od prvního dne školní výuky bezproblémovou přepravu dětí a studentů do škol, a to s ohledem na informace týkající se kapacitního nárůstu počtu žáků a studentů ve středních Čechách.

Ve dnech 5. až 9. září 2022 proběhne celokrajská monitorovací akce, která bude zajištěna všemi dostupnými pracovníky IDSK. Smyslem této akce je sledování poptávky cestujících po přepravě na vytížených školních spojích. „Tímto krokem zároveň reagujeme na požadavky měst a obcí zajistit bezproblémovou přepravu v prvních dnech školního roku. Nedávno jsme vedení samospráv požádali o informace, kolik žáků do jejich základních škol nastoupí. Respektive ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět a jak tedy mají zareagovat dopravci. To znamená, zda a o kolik posílit vlaky a jak velké autobusy mají na danou linku vyjet. Jsou to důležité informace, které nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity,“ vysvětlil Petr Borecký, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy.

K zahájení nového školního roku připravil Středočeský kraj ve spolupráci s Integrovanou dopravou Středočeského kraje řadu opatření. „Zavedli jsme maximum možných opatření k tomu, aby se začátkem školního roku byl chod integrované dopravy v kraji bezproblémový. Samozřejmě se ale může stát, že na některých spojích bude kapacita vozidel na hraně – pokud tato situace nastane, budeme ji promptně řešit, a to tak, abychom cestujícím poskytli komfort, na který jsou v integrované době zvyklí,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Dne 5. září dopoledne proběhne první fáze monitorovací akce, která bude směřovat ke zjištění kapacitního vytížení spojů v přestupních a dojezdových bodech u škol (vyhodnocení bude provedeno téhož dne). Ve dnech 6. až 9. září budou pracovníci IDSK projíždět dotčené linky, aby zjistili skutečný stav v obsazenosti vozidel. Vzhledem k tomu, že IDSK má omezené lidské zdroje a logicky tak není schopna fyzicky pokrýt celý Středočeský kraj, požádala smluvní dopravce, aby od 1. 9. nařídili svým řidičům povinně hlásit přetíženost spojů a případné nenabrání cestujících, a to prostřednictvím palubního počítače ve vozidle, jehož údaje se přenáší do příslušného dispečerského systému PID. V průběhu října a listopadu 2022 proběhne ve Středočeském kraji velkoplošný průzkum dopravní obslužnosti a kapacitního vytížení jednotlivých linek. Na tomto projektu se podílí i pražský organizátor integrované dopravy Ropid.