Praha má novou baziliku. Papež udělil čestný titul kostelu svaté Ludmily na náměstí Míru

LUDMILINY OSTATKY JSOU VE SVATOJIŘSKÉ BAZILICE
Ačkoli je kostel na Náměstí Míru jedním z největších chrámu na světě zasvěcených významné české světici, nejedná se její hlavní poutní místo. Ostatky svaté Ludmily spočívají v bazilice svatého Jiří na Pražském Hradě, každoroční pouť se pak koná na hradišti Tetín, které se stalo místem její mučednické smrti.

Bazilika minor je zvláštní čestný titul udělovaný papežem od 18. století většinou významným poutním místům. Propůjčení titulu má posílit vazby jednotlivých kostelů s římským papežem a vyzdvihnout jejich význam pro okolí. Těchto menších bazilik jsou téměř dva tisíce. Vyšší titul má bazilica maior. Ten je vyhrazen šesti nejvýše postaveným katolickým kostelům. Jsou jimi například bazilika svatého Petra v Římě nebo bazilika svatého Františka v Assisi.

Kostel svaté Ludmily se stane pátou pražskou, a šestnáctou bazilikou v České republice. Prvním českým kostelem s tímto titulem bylo poutní místo Svatá Hora u Příbrami, kterému ho udělil papež Pius X. v roce 1905. Posledním pražským kostelem povýšeným na baziliku byl chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v roce 2003. Posledním v Česku pak kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou, který na baziliku povýšil papež Benedikt XVI. roku 2009.