Tři základní umělecké školy v regionu mění ode dneška zřizovatele, z kraje přecházejí na města

Předáním symbolického klíče dnes pro Základní uměleckou školu v Pečkách začala nová etapa. Zřizovatelské kompetence přešly od 1. 9. 2022 ze Středočeského kraje na město. Malé slavnosti spojené se zahájením přestavby veřejného prostranství před budovou školy se dnes odpoledne zúčastnili i hejtmanka Petra Pecková (STAN) a radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha (STAN). Zřizovatel se k dnešnímu dni změnil i pro ZUŠ Vlašim a Uhlířské Janovice – i tady bude nově ZUŠ patřit pod město.

„Ve Středočeském kraji je 63 základních uměleckých škol a jen 18 z nich zřizoval kraj. Většina je městských a několik je soukromých. Rozmístění krajských uměleckých škol v regionu je dáno historicky a je zcela nesystémové. Jsou okresy, kde jich je několik, ale jsou i takové, kde kraj nezřizuje ani jednu ZUŠ. Postupný převod těchto škol na obce proto vidíme jako logický a smysluplný krok. Města a obce mívají s těmito školami velmi dobře navázané a úzké vztahy a mohou tak zřizovatelské kompetence vykonávat lépe,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Středočeský kraj proto oslovil města s nabídkou na převod zřizovatelské funkce. „Pečky reagovaly prakticky obratem a hned jsme začali s přípravami. Převod schválilo městské i krajské zastupitelstvo, takže nic nebránilo tomu, aby se zřizovatelské kompetence převedly. Postupně se přidala další města. Ode dneška tak patří ZUŠ pod město ještě ve Vlašimi a v Uhlířských Janovicích, od nového roku by mělo dojít k převodu v Mladé Boleslavi a v Benátkách nad Jizerou. Děkuji všem za pozitivní odezvu na náš návrh a žákům i učitelům přeji hodně úspěchů v novém školním roce,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Starostka Peček Alena Švejnohová návrh Středočeského kraje na převod ZUŠ z kraje na město přivítala: „Jsme rádi, že budeme moci více ovlivňovat její rozvoj, vybavení a koordinovat spolupráci s ostatními příspěvkovými organizacemi města. S radostí dnes vítáme ZUŠ Pečky do rodiny našich městských škol.“ V Pečkách současně poklepáním na základní kámen začala rekonstrukce prostranství před budovou ZUŠ. Záměrem je vytvořit možnost venkovní výuky, pořádání koncertů, divadelních představení, výstav i třeba jen posezení dětí a jejich rodičů. ZUŠ Pečky má kapacitu 370 žáků.

Středočeský kraj bude základním uměleckým školám i nadále poskytovat metodickou podporu v oblasti organizační a správní a také v oblasti soutěží. Základní umělecké školy jsou financovány na základě normativů MŠMT podle počtu žáků a ze školného. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz školy, pokud výše uvedené zdroje nestačí. Například v letošním roce kraj přispíval ZUŠ Pečky částkou zhruba 33 tis. Kč měsíčně na nájemné, energie a běžné provozní výdaje.

Materiál o převodu uměleckých škol z kraje na města Mladá Boleslav a Benátky nad Jizerou k 1. 1. 2023 má projednávat krajské zastupitelstvo 12. září 2022. Pokud bude schválen, zůstane pod zřizovatelskou funkcí kraje od roku 2023 třináct základních uměleckých škol.