AI jako pomocník v boji proti vymírání živočišných druhů

Britští výzkumníci vyvinuli soubor kamer a mikrofonů ovládaných umělou inteligencí (AI), která dokáže identifikovat desítky druhů zvířat a ptáků a monitorovat jejich pohyby v divoké přírodě. Tato technologie by měla pomoci vyřešit rostoucí problém s ochranou biodiverzity v Británii. Kamery a mikrofony byly testovány na třech místech a umožnily identifikovat zvířata podle zvuků a obrazů. Umělá inteligence dokázala rozpoznat ptáky podle zpěvu a určit polohu lišek, jelenů, ježků a netopýrů.

Projekt se zaměřil na pozemky vedle železničních tratí v Londýně. Umělá inteligence byla schopna identifikovat různé druhy ptáků a zvířat na základě zvukových signálů zachycených na těchto místech. To má klíčový význam pro měření biodiverzity a ochranu druhů, které mohou být ohroženy. Například netopýři byli identifikováni pomocí umělé inteligence, což může vést k lepší ochraně jejich hnízdění a životního prostředí.

Projekt zdůrazňuje, že umělá inteligence může hrát důležitou roli při monitorování a ochraně divoké přírody. Díky velkému objemu dat, které tato technologie může zpracovat, je možné získat podrobnější informace o životě a pohybu druhů, což napomáhá vytvářet efektivnější strategie pro jejich ochranu.

Tato technologie je příkladem toho, jak umělá inteligence může být využita ve prospěch přírody a biodiverzity. Plánovaným rozšířením projektu na další oblasti se očekává další zdokonalení a využití této technologie pro ochranu divokého života.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos/pt%C3%A1k-%C4%8Dervenka-pe%C5%99%C3%AD-ml%C3%A1d%C4%9B-venku-8182316/