Bohemia Energy končí. Jak postupovat dál?

Institut dodavatele poslední instance má povinnost zákazníka informovat o zahájení dodávek, jejich cenách a podmínkách.

„Běžně takové vyrozumění probíhá do pěti dnů. Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpožděním, než dodavatelé poslední instance stihnou informovat všechny zákazníky,“ uvedl v souvislosti s koncem Bohemia Energy předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček.

Právo na dodávky od dodavatele poslední instance mají jen ty domácnosti, které v předcházejících dvanácti měsících neměly spotřebu vyšší než 630 MWh.

Dodavatelem poslední instance jsou v případě dodávek elektrické energie v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části České republiky), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever České republiky). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek České republiky). Tito dodavatelé ujistili, že jsou připraveni se o zákazníky skupiny postarat.

Přechodné období šesti měsíců

Dodávka elektřiny i plynu dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle šest měsíců. V této lhůtě je nutné, aby zákazník uzavřel novou smlouvu o dodávce. Pokud se tak nestane, může dodavatel poslední instance dodávku elektřiny i plynu ukončit.

Dodavatel poslední instance dodává spotřebitelům energie za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Ceníky dodavatele poslední instance přitom mívají vyšší ceny než běžné nabídky dodavatelů, proto je pro zákazníka výhodné uzavřít řádnou smlouvu co nejdříve.

Klienti Bohemia Energy mohou nadále využít kontaktní infolinky či e-maily a zároveň jsou průběžně aktualizovány webové stránky jednotlivých společností se všemi potřebnými informacemi.


zdroj: ČT24 Zprávy