Broďáci Brodu – participativní rozpočet – aneb potkají se skvělé nápady

Je tu šance pro každého, kdo přichází s dobrým nápadem. Máte jedinečnou příležitost zapojit se do rozvoje města v realizaci konkrétních drobných projektů, které nám zpříjemní život, přinesou užitek nebo pěkný zážitek.
Jak na to? Je to jednoduché, podejte svůj návrh. Lhůta pro podání návrhů končí 21. března 2022.
Detailnější informace jsou k dispozici zde 

trampoliny

(Zdroj: https://www.participativni-rozpocet.cz/ceskybrod/aktuality/zemni-trampoliny-uz-slouzi-detem/)

Podmínky

 • Návrh může podat občan Českého Brodu či vlastník nemovitosti v Českém Brodě spolu se dvěma dalšími kontaktními osobami z řad občanů města. Pokud je navrhovatelem osoba mladší 18 let, musí být alespoň jednou z kontaktních osob jeho zákonný zástupce.
 • Každý občan může podat i podpořit více návrhů.
 • Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí obsahovat vyplněna všechna povinná pole formuláře. Součástí musí být přibližný odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu. Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit proveditelnost Vašeho návrhu.
 • Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejného projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. My budeme v roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.
 • Návrhy mohou mít investiční i neinvestiční povahu. V případě investic do majetku, který není vlastnictvím města, je třeba navrhovatelem projektu zajistit souhlas vlastníka s využíváním této investice. V případě, že navrhovatel nezajistí souhlas vlastníka majetku, na kterém bude projekt realizován, nemusí být tento projekt zařazen ke hlasování. (Mapové podklady zde.)
 • Nejvyšší možné náklady pro realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout částku 400.000 Kč včetně DPH, přičemž minimální výše ceny jednoho návrhu musí být 15.000 Kč včetně DPH. 
 • Na realizaci všech návrhů je vyčleněná částka 600.000 Kč.
 • Realizovaný návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 • Návrh musí být realizovatelný nejpozději do konce roku 2022. Pouze v opravdu odůvodněných případech lze realizaci přesunout až do konce roku 2023.
 • Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
 • Finance participativního rozpočtu nebudou podporovat činnosti či investice podporované z jiných dotačních programů města (například nebudou podporovány provozní náklady spolků).

Lhůta pro podání návrhů končí 21. března 2022.

Realizované projekty najdete zde