Byrokracie – chceme podnikat, ne se topit v papírování

BYROKRACIE! Zbytečné papírování, obíhání příliš velkého množství nejrůznějších úřadů a dalších institucí, shánění razítek, povolení, vyjádření … zkrátka podnikání zbytečně velkého množství kroků u úkonů, kde by těch kroků ve skutečnosti stačilo jen několik málo? Pokud máte pocit, že míra byrokracie je v našem státě větší než v řadě jiných zemí, nejste sami. Co s tím?

 

Slovo byrokracie původně vyjadřovalo vládu úředníků, dnes tento výraz používáme pro administrativní procesy, které jsou zbytečně zdlouhavé, složité, příliš formální, a které neberou nejmenší ohledy na lidské potřeby. Byrokracii se jistě můžeme do jisté míry hořce smát, ve skutečnosti se nejedná o nic příjemného.

 

S byrokracií se u nás musí potýkat běžní občané, podnikatelé i menší či větší firmy. Podle indexu byrokracie například v loňském roce činila celková byrokratická zátěž pro průměrnou firmu zhruba 223 hodin. Sice se ve srovnání s rokem 2019 jedná o nepatrné zlepšení, stále na tom nejsme ve srovnání se zbytkem světa zdaleka nejlépe. Paradoxně pozitivní vliv na snížení byrokracie měla v loňském roce pandemie onemocnění COVID-19, „díky“ které vláda schválila například odklad třetí a čtvrté vlny EET. Počet hodin, které musí člověk strávit papírováním, je i tak alarmující.

 

Existují cesty, jak míru byrokracie snížit? Zajisté – a je jich dokonce více. Jednou z možností, jak ulevit lidem (ať už občanům, podnikatelům či firmám) od zbytečného a dlouhého papírování, je digitalizace a automatizace některých procesů. Řada zemí nejen v Evropě dokazuje, že digitalizace je možná, a že je dokonce možná do velmi velké míry. Ruku v ruce s praktickými změnami musí jít také změny v zákonech, ustanoveních a nařízeních. Je zapotřebí snížit nároky na počet, délku a složitost administrativních procesů, jejichž provedení je v různých oblastech zapotřebí. Ke snížení míry byrokracie může také významně přispět lepší, pružnější vzájemná komunikace mezi jednotlivými úřady a dalšími subjekty.

 

Pokud se blíže podíváme například na program koalice SPOLU, můžeme si všimnout velmi konkrétních a realistických plánů na snížení byrokracie v ČR. Jedná se nejen o podporu již zmíněné digitalizace spolu s podporou vysokorychlostního internetu, ale například o zrychlení všech možných procesů tím, že se osobní údaje budou zadávat pouze jednou, přičemž jednotlivé úřady si je mezi sebou dokáží efektivně předat. Mezi další plánované kroky patří zavedení automatického souhlasu úřadů po uplynutí stanovené lhůty nebo elektronické verze nejrůznějších průkazů, dokumentů a dokladů.