ČESKY BROD – PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODOVODNÍHO ŘÁDU A NÁSLEDNÉ ODKALOVÁNÍ

Zpráva Česky brod:

1.SčV oznamujeme, že dne 4. 10. 2021 od 800 do 2000 hod. bude přerušena nebo omezena dodávka pitné vody v ulici: U garáží č.p. 1490, 1491,1482, v ul. Palackého včetně ČS PHM a Jiřího Wolkera č.p. 1535. Náhradní zdroj pitné vody bude umístěn v ulici Jiřího Wolkera č.p. 1169. Více podrobností zde.

1.SčV oznamujeme, že dne 4. 10. 2021 od 800 do 1800 hod., bude přerušena nebo omezena dodávka pitné vody v celé obci Zahrady, dále v ulici Chouranice, Tuchoraz č.p. 58 a Český Brod č.p. 1352. Náhradní zdroj pitné vody bude umístěn v ulici Zahrady 232 a v Autokempu, Zahrady č.p. 1140. Více podrobností zde.

Důvodem je provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací. Na odstávku bude dne 5.10. 2021 navazovat pravidelné plošné odkalování vodovodních řadů ve městě Český Brod vč. všech městských částí.