Český lék proti rakovině vstupuje do druhé fáze klinických testů. Finančně ho podpoří farmaceutický obr Merck

Druhá fáze klinické studie má za cíl zjistit, jak účinné a bezpečné tyto přípravky jsou. Do studie se mají zařadit až tři stovky pacientů léčených přípravkem SOT101 v kombinaci se standardní dávkou přípravku KEYTRUDA. Mělo by jít o pacienty v USA a vybraných evropských zemích v rámci šesti různých diagnóz, tedy s nemalobuněčným karcinomem plic, spinocelulárním karcinomem kůže, kolorektálními nádory, hepatocelulárním karcinomem v druhé linii léčby, s metastatickým kastračně-rezistentním karcinomem prostaty a u pacientek s karcinomem vaječníků.

Naděje na lék proti rakovině

Biotechnologická společnost SOTIO Biotech získala už na začátku prosince od skupiny PPF, jejíž je součástí, částku 7,1 miliard korun na další vývoj nových metod léčby nádorových onemocnění, právě zejména přípravku SOT101.

Tento potenciální lék na rakovinu funguje tak, že stimuluje imunitní systém, čímž aktivuje bílé krvinky, hlavně T-lymfocyty a NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky. Nyní se přípravek testuje jako monoterapie u pacientů s nádory kůže a ledvin.

Baterie léčiv

Do konce roku 2023 také vstoupí do fáze klinických studií tři nové přípravky, které SOTIO vyvíjí. Přípravek BOXR1030 představuje hlavní projekt společnosti v rámci CAR-T buněčných terapií u nádorů z pevných tkání. Lék se připravuje pro každého pacienta zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zabijí je. Klinická studie je již schválena a začne počátkem roku 2022.

Přípravek SOT102 je protinádorový přípravek na platformě ADC (konjugát protilátky a léku). ADC jsou nosiče cytostatik (například chemoterapie) se schopností cíleně vybrat nádorovou buňku, navázat se na její povrch a po průniku do ní uvolnit vysoce účinné léčivo bez toho, aby došlo k poškození zdravých buněk. Zahájení první klinické studie u pacientů s nádory žaludku a slinivky břišní je plánováno na březen 2022.

Ke konci roku 2022 SOTIO plánuje zahájit také klinickou studii s přípravkem SOT201. Jde o látku, která spojuje SOT101 a PD-1 inhibitor ve fixní kombinaci.

zdroj: ČT24 Zprávy