Cestující uvízli ve stanici, „zmizela“ jim lokomotiva. Jak často se to stává?

Představte si, že se vracíte třeba ze zaměstnání vlakem domů a najednou uvíznete ve vámi nechtěné stanici, protože vlak nemá co táhnout. Chybí lokomotiva. Nezbývá než vysednout a počkat, až se situace nějak vyřeší. Přesně to se nedávno stalo cestujícím v Českém Brodě.

Mluvčí Českých drah Lukáš Kubát potvrdil, že lokomotivu bylo opravdu naléhavě potřeba na stažení jiného vlaku, který měl poruchu, do nejbližší stanice. Vlak uvízl mezi poli, klimatizace nešla. „Zdá se to možná nelogické, ale aby lidé v porouchaném vlaku nezůstali v horku, bylo to v té chvíli nejrychlejší a nejefektivnější řešení. Jinak by se museli evakuovat,“ vysvětlil mluvčí s omluvou cestujícím.

Lidé z vlaku, který nouzově „zapůjčil“ svou lokomotivu jinam, čekali zhruba hodinu. Mnozí na internetu nešetřili kritikou na adresu Českých drah. Našli se ale i tací, kteří jednání železničářů chápali. Každopádně se dá v případě těchto cestujících hovořit o smůle. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského nejde o příliš časté dění. „V případě našich vlaků se jedná řádově o jednotky až menší desítky případů ročně na zhruba dva a půl milionů vypravených spojů,“ uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. „Někdy jsme Správou železnic ještě vyzváni a provádíme stažení vlaků jiných dopravců či nákladních vlaků proto, aby mohl být obnoven provoz a trať nezůstala zablokována pro veškerý provoz,“ doplnil.

PODÍVEJTE SE: Hasiči trénovali záchranu zraněného ve skalách. Pokud se stane, že je jako v případě události v Českém Brodě potřeba lokomotiva pro porouchaný vlak, vždy se bere v úvahu více faktorů pro výběr vlaku, která lokomotivu „zapůjčí“. Je to například rychlost obnovení dopravy. Třeba u jednokolejné tratě nebo při výluce, kde znamená uvíznutí vlaku na trati úplné přerušení dopravy, je snaha obnovit dopravu co nejrychleji. Důležité jsou i další aspekty, v první řadě bezpečnost cestujících, ale i typ soupravy.

Rozhodnutí dělá Správa železnic podle aktuální provozní situace a možností na trati. „Jako pomocnou lokomotivu vždy preferujeme nasadit lokomotivu z vlaků nákladní dopravy. Pokud je ale situace vážná, vlak je třeba na trati déle než hodinu, bez klimatizace, nebo hrozí nebezpečí pádu stromů, pak se preferuje rychlost odtažení,“ sdělil Šťáhlavský.

Ve většině případů se náhradní lokomotivu pro porouchaný vlak podaří zajistit. Jsou však i situace, kdy je nutná evakuace cestujících. K té ale dochází spíše při nehodách, například při střetu s autem na přejezdu nebo při srážce s jinou překážkou na trati, kdy je doprava přerušena po celou dobu vyšetřování, a se soupravou tak není možné manipulovat. Evakuace cestujících probíhá za asistence hasičů a buď se tak děje pomocným vlakem jedoucím po sousední koleji, nebo musí cestující dojít po trati k nejbližšímu vhodnému místu, odkud je možné zajistit náhradní dopravu.

Že musí lidé z vlaku občas nějakou dobu počkat na zastávce, se může stát i z jiného důvodu, než je potřeba lokomotivy jinde. „Obvykle se jedná o dopad nějaké mimořádnosti, například přerušení provozu v důsledku střetu s překážkou na trati, technické závady, nebo o zásah složek integrovaného záchranného systému,“ upřesnil mluvčí.