Co všechno je špatně na fast fashion oblečení

Fast fashion je pojmenování pro rychlou a levnou módu, která se v posledních desetiletích stala velmi populární. Mnoho lidí si užívá možnost často obměňovat svůj šatník za nízké ceny, avšak tento model módy má také mnoho špatných dopadů na životní prostředí, pracovní podmínky a společnost jako celek.

  • Environmentální dopady: Fast fashion je charakteristický tím, že nabízí rychlé trendy za nízké ceny, což podněcuje konzumaci a spotřebu. Následkem toho se spotřebovává obrovské množství přírodních zdrojů, jako jsou voda, energie a suroviny, což vede k zvýšení emisí skleníkových plynů a změně klimatu. Také při výrobě a dopravě oblečení vzniká mnoho odpadu, zejména plastů, které znečišťují životní prostředí.
  • Nepřijatelné pracovní podmínky: Fast fashion móda je známá tím, že vyrábí oblečení za velmi nízké ceny. To často znamená, že výrobci v zemích s nízkými náklady na pracovní sílu jsou vystaveni vykořisťování. Pracovníci v textilním průmyslu často pracují v nebezpečných podmínkách, za neúnosně nízké mzdy a bez potřebné sociální ochrany. Dětská práce je v některých případech stále problémem, i když je to protizákonné.
  • Krátká životnost oblečení: Fast fashion móda má tendenci být levná a často i nízké kvality. To vede k rychlému opotřebení a vyřazení oblečení, což způsobuje obrovské množství textilního odpadu. Mnoho lidí si kupuje nové oblečení i tehdy, když to není nutné, což podporuje plýtvání a vytváření problému s odpadem.
  • Kultura rychlé spotřeby: Fast fashion móda přispívá ke kultuře rychlé spotřeby, kde jsou lidé neustále nalákáni na nákup nových věcí a neváhají vyhodit staré, pouze proto, aby šli s aktuálními trendy. To vede ke spotřebitelskému způsobu života, který často není udržitelný a má negativní dopad na společnost.
  • Odpadní voda a chemické látky: Výroba oblečení ve fast fashion módním průmyslu zahrnuje použití velkého množství chemických látek, jako jsou barviva a průmyslová odlehčovadla. Tato chemie je následně vyplavována do odpadních vod, což může způsobit znečištění vodních zdrojů a poškození ekosystémů.
  • Klonování designů a autorská práva: Fast fashion průmysl je často obviněn z klonování návrhů a porušování autorských práv renomovaných návrhářů a menších módních značek. To může poškozovat kreativitu a originalitu v módním průmyslu a snižovat odměnu pro ty, kteří za designem stojí.

Celkově lze tedy říci, že fast fashion móda má mnoho špatných stránek, které zahrnují environmentální devastaci, sociální neprávosti a podporu neudržitelné spotřeby. Je důležité, abychom si byli těchto problémů vědomi a snažili se podporovat udržitelnější a etičtější alternativy.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos/m%C3%B3da-%C5%BEena-%C4%8Depice-portr%C3%A9t-m%C3%B3dn%C3%AD-2309519/