ČSÚ: Počet obyvatel Česka narůstá

Podle zprávy Českého statistického úřadu vzrostl v průběhu prvního pololetí letošního roku počet obyvatel České republiky na více než deset a půl milionu. Čím byl tento přírůstek způsoben a proč i přesto více lidí zemřelo, než se narodilo? Tyto a další podrobnosti najdete v našem dnešním článku.

Migrace, ale nikoliv válečná

Jak se někteří z vás správně domnívají, významný vliv na nárůst počtu obyvatel Česka má fenomén migrace. Nejedná se ale o migraci válečnou, tedy o tu, která souvisí s aktuálními událostmi na Ukrajině. Ukrajinským válečným uprchlíkům byl totiž po příchodu do země udělen status dočasné ochrany, a právě kvůli tomuto statusu není jejich příchod započítán do celkového přírůstku počet obyvatel Česka. I tak má ale na tomto nárůstu podíl zahraniční migrace.

Český statistický úřad zveřejnil v průběhu uplynulého týdne oficiální zprávu, podle které počet obyvatel České republiky vzrostl v průběhu prvního pololetí tohoto roku o devět tisíc, a celkový počet obyvatel České republiky tak k danému datu činí 10,526 milionů. Co se zahraničních migrantů týče, činil jejich počet podle údajů Českého statistického úřadu ke konci prvního pololetí letošního roku přibližně 373 tisíc.

Méně úmrtí, ale i méně narozených

Statistiky o počtu obyvatel České republiky byly ještě loni výrazně ovlivněny pandemií onemocnění COVID-19, která se negativně zasloužila o nezvykle vyšší počet úmrtí. V průběhu prvního pololetí letošního roku činil počet úmrtí 9700, což je ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce zhruba poloviční počet. V porovnání s roky před vypuknutím covidové pandemie se ale nicméně stále ještě jedná o vyšší počet.

Nízká byla v první polovině letošního roku také porodnost. V daném období se u nás živě narodilo 50 tisíc dětí, z toho téměř polovina se narodila neprovdaným matkám. Meziročně se statisticky jedná zhruba o 10% pokles. Výrazně – zhruba o dvě pětiny – ale narostl počet svateb v České republice. V průběhu prvního pololetí tohoto roku u nás uzavřelo manželství přibližně 21 300 párů, z toho 2300 svateb se uskutečnilo v průběhu měsíce února. Počet rozvodů naopak klesl – za sledované období jich proběhlo 10 400, což je ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku o pět stovek méně.

Zdroj obrázků: Unsplash, Pexels

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *