CVVM: Lidé chtějí řešit hlavně veřejné finance, klesl zájem o migraci

Zpráva ČTK: Za nejpalčivější problém současnosti považují lidé v Česku stav veřejných financí a také zdravotnictví a pandemii koronaviru. Řešení těchto otázek je velmi naléhavé podle víc než poloviny dotázaných v červencovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ubylo zájmu lidí o korupci a zejména o migraci, kterou nyní za velmi naléhavý problém k řešení vidí jen třetina účastníků průzkumu. Jeho výsledky CVVM poskytlo ČTK.

„Je zjevné, že za názorovými posuny vesměs stojí zkušenost veřejnosti s průběhem pandemie,“ napsali autoři průzkumu. Otázku na koronavirovou nákazu do průzkumu zařadili poprvé.

Stav veřejných financí a státní rozpočet, zdravotnictví a koronavirus hodnotí jako velmi palčivý problém 55 procent lidí, podle 48 procent si podobnou pozornost zaslouží fungování hospodářství a také korupce. Zájem o řešení korupce se ale proti předchozímu ještě předcovidovému šetření z března 2020 snížil o 14 procentních bodů. „Zcela propadlo přistěhovalectví (33 procent), které bylo v roce 2016 na prvním místě se 72 procenty vysoké naléhavosti,“ uvedlo CVVM.

Proti předchozímu průzkumu se naléhavost řešení migrace v očích veřejnosti snížila o 17 procentních bodů. Výraznější pokles průzkum zaznamenal také u otázky bezpečnosti občanů o 11 procentních bodů na 35 procent, životního prostředí o deset procentních bodů na 30 procent a dopravní obslužnosti také o deset procentních bodů na 19 procent. Sociální jistoty považuje za palčivý problém stejně jako před koronavirem 45 procent dotázaných.

Výrazný posun vzhůru u velké naléhavosti CVVM zaznamenalo pro stav veřejných financí o 15 procentních bodů a fungování hospodářství o deset procentních bodů. Pro školství se důležitost řešení za pandemie posunula vzhůru o devět procentních bodů na 41 procent, pro nezaměstnanost také o devět procentních bodů na 31 procent. Politická situace je velmi palčivou otázkou pro 41 procent dotázaných, v březnu 2020 to bylo pro 34 procent.

Za nejméně zásadní otázky lidé považují nabídku zboží a služeb a také situaci v armádě. Velmi naléhavě je potřeba tyto záležitosti řešit podle méně než 15 procent lidí. CVVM se v průzkumu od 26. června do 11. července dotazovalo 904 lidí starších 15 let.