Daň z nemovitosti: Termín podání se blíží. Jak je to s daňovým přiznáním?

Pomalu ale jistě se blíží nejzazší termín podání daňového přiznání k dani nemovitých věcí. Pokud i vy patříte mezi novopečené vlastnictví bytu, domu, pozemku, ale i nebytových prostor, máte na podání příslušného daňového přiznání čas do 31. ledna. Co vše k této dani náleží a kdy nejpozději ji musíte uhradit?

Pondělí 31. ledna je posledním termínem, ve kterém lze podat daňové přiznání z nemovitých věcí. Povinnost podat toto přiznání se vztahuje zejména na daňové poplatníky, kteří v průběhu uplynulého roku nabyli do svého vlastnictví jakýkoliv typ nemovitosti. Nemusí se tedy jednat jen o byty nebo domy – povinnost podání daňového přiznání z nemovitých věcí se vztahuje také na vlastnictví pozemků, evidenci krajinných prvků na pozemku, nebo třeba na nebytové jednotky. Daňové přiznání z nemovitých věcí ale musí v některých případech podávat i majitelé, kteří své nemovitosti nabyli do vlastnictví dříve než v minulém roce. Jedná se o případy, kdy došlo například k vybudování přístavby, změně druhu nebo výměru vlastněného pozemku, změně výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí nebo třeba ke zvýšení nadzemních podlaží.

Poplatníkem. daně z nemovitých věcí je vlastník pozemku, v případě pozemku zatíženého právem stavby pak stavebník. Platba daně z nemovitých věcí se dále podle zákona vztahuje za určitých podmínek na nájemce nebo uživatele pozemku v případě, že není vlastník pozemku znám. Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí vzniká po dokončení zdanitelné stavby, přiznání se podává vždy v následujícím roce do 31. ledna. Daňové přiznání se ale podává i tehdy, kdy majitelé začali stavbu obývat ještě před jejím dokončením.

Daňové přiznání z nemovitých věcí je možné podat nejen osobně, ale také z klidu domova prostřednictvím online finančního úřadu. Nejzazším termínem pro samotné uhrazení daně z nemovitých věcí nebo alespoň její splátky je pak 31. květen. Poplatníci by od finanční správy měli obdržet do svých poštovních schránek složenku, v průběhu května budou také na finančních úřadech k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy. Pravidlo o zaslání složenky se nicméně nevztahuje na majitele datových schránek, kteří příslušné informace a pokyny obdrží elektronickou formou do své datové schránky. Poplatníci, kteří nemají datovou schránku, se mohou na webu Finanční správy zaregistrovat k zasílání údajů pro placení daně e-mailem – příslušné informace naleznete zde. Ti, kteří si chtějí placení daně z nemovitých věcí usnadnit, a zároveň chtějí mít jistotu, že k její úhradě dojde vždy automaticky a včas, se mohou také do 31. ledna přihlásit na finančním úřadě k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva).

Rodinny dum nemovitost

Zdroj obrázků: Pexels