Daňové přiznání je na pořadu dne, ALE finanční správa má času dost

Někteří z nás se ještě ani nevzpamatovali z vánočního shonu a novoročních předsevzetí a už na nás čekají další povinnosti. Tentokrát se jedná o daně, konkrétně o podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021. Může se zdát, že je na to ještě času dost, opak je pravdou. Pokud chcete přiznání zpracovat od zaměstnavatele, musíte o něj požádat už do poloviny února, v případě, že si přiznání budete řešit sami, máte sice času více, ale i příprava, a především sehnání všech potřebných dokumentů chvíli trvá.

Kdo má ovšem času dost, je státní správa, ač už je více než měsíc z nového roku pryč, na stránkách finanční správy je zveřejněno upozornění, že z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes aplikaci Elektronická podání (EPO). V upozornění je dále uvedeno, že tato forma podání přiznání bude zpřístupněna až v druhé polovině února. Do této doby jsou pro vyplnění přiznání veřejnosti k dispozici klasické papírové formuláře. Této možnosti lze samozřejmě využít, je to ovšem krokem zpět a velkým zklamáním, zvláště pro ty, kteří se radovali, jak jim ulehčí život ověření identity prostřednictvím bankovního účtu. Pro vyplňování daňových formulářů je určena pouze část roku, je tedy na místě otázka, proč aktualizace neprobíhá v jiném období, případně proč trvá tak dlouho.

 

Povinnosti o podávání daňového přiznání definuje zákon o daních z příjmů. Daňové přiznání je potom povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč. Zároveň však platí, že se nejedná o příjmy osvobozené nebo příjmy, které podléhají srážkové dani.  Za rok 2021 se přitom zvyšuje daňový základ, kdy je roční daňová povinnost nulová. Když má zaměstnanec jiné zdanitelné příjmy dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu, tak podává daňové přiznání, pokud jsou tyto příjmy vyšší než 6 000 Kč za rok. Mezi tyto příjmy patří typicky příjmy z pronájmu nemovitosti.  Jestli naplňujete výše uvedená kritéria a spadáte tedy do této povinnosti, je potřeba vybrat jednu z následujících cest, jak přiznání podat.

 

Nejsnadnější cestou je zpracování provedené zaměstnavatelem. Zde musí být naplněno několik podmínek. První z nich je, samozřejmě, že nějakého zaměstnavatele musíte mít. Dále musíte ve zdaňovacím období pobírat mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně a učinit u všech těchto plátců prohlášení k dani. Poté už zbývá jen požádat o provedení RZD svého posledního zaměstnavatele. Činí se tak prostřednictvím formuláře „Žádost o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.“ Termín pro odevzdání této žádosti je, jak už je uvedeno výše, 15. 2. 2022. Případný přeplatek obdržíte společně s výplatou za březen, tedy v dubnu 2022.

 

Pokud jste jakoukoliv část roků měli kromě svého hlavního pracovního poměru ještě jiný příjem, ať už to byla krátká brigáda nebo jste získali peníze za pronájem bytu, zaměstnavatel již nemá povinnost vám RZD zpracovat. Formulář můžete vyplnit buď sami nebo můžete využít služeb  daňového poradce. V prvním případě musíte RDZ podat do 1. 4. 2022, pokud podáváte v papírové podobě nebo do 2. 5. 2022 v případě elektronického podání. Finanční úřad má pak třicetidenní lhůtu na vrácení případného přeplatku. V případě, že vám RDZ zpracovává daňový poradce, mezní termín pro jeho odevzdání je pátek 1. 7. 2022. Lhůta pro vrácení přeplatku je pak opět třicet dní. Výhodou využití služeb daňového poradce je nejen to, že má se zpracováním tohoto typu dokumentů zkušenosti, ale i to, že je pojištěn proti případné chybě. To, jestli jste zaměstnanec, OSVČ nebo daňový poplatník pouze s příjmy z nájmu, žádný vliv na termín pro vyplnění nemá.

 

Jak jsme již zmínili výše, formy podání jsou dvě. V případě formuláře v klasické tištěné podobě můžete posílat poštou nebo odevzdat osobně na podatelně. Pokud podáváte osobně, je vhodné si nechat potvrdit kopii formuláře. Elektronické podání daňového přiznání probíhá skrze portál online finančního úřadu na webových stránkách  www.mojedane.cz. Do portálu se lze přihlásit např. formou bankovní identity, datovou schránkou nebo občanským průkazem s čipem. Vytvoření osobního profilu v portálu Moje daně, přináší kromě usnadnění celého procesu podání RDZ i další benefity. Tou hlavní výhodou je, že můžete mít přehled o všech vašich daňových záležitostech. Snadno si tak například pohlídáte, jestli jste nezapomněli uhradit daň z nemovitých věcí nebo zjistíte, kolik činil přeplatek v uplynulých letech. Dostupné jsou zde také související písemnosti a informace o nich. Těm, kteří řeší více daní pak určitě přijde vhod osobní daňový kalendář, který automaticky zasílá upozornění na důležité termíny.

 

Abyste podali RDZ správně, budete pravděpodobně kromě vyplněného formuláře muset doložit přílohy v podobě potvrzení. Typ těchto potvrzení pak záleží na tom, jaké skutečnosti, relevantní pro výpočet daně, se vás týkají. Tato potvrzení potřebujete i v případě, že vám daňové přiznání zpracovává váš zaměstnavatel. V případě, že jste měli během uplynulého roku více zaměstnavatelů, potřebujete od každého z nich „potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2021“.  Dále pak dokládáte potvrzení dle příslušné uplatňované slevy nebo odečitatelné položky. Většina institucí potřebná potvrzení rozesílá automaticky sama, některé banky nebo stavební spořitelny však vystaví potvrzení pouze online a nechají ho k dispozici v klientské zóně, ze které si je klienti sami musí stáhnout a případně vytisknout.

 

A co vše má na vaše daně a výši případného přeplatku vliv? Kromě souhrnu zdanitelných příjmů a skutečně odvedených daní, ovlivňují “daňový výsledek“ dvě skutečnosti. Jednou z nich jsou daňové slevy, druhou pak odečitatelné položky. Rozdíl je především v tom, že odečitatelné položky se na rozdíl od daňových slev odečítají ze základu daně, nikoli z vypočtené daňové povinnosti, Až po jeho úpravě se vypočte patnáctiprocentní daň z příjmu. To znamená, že aby si zaměstnanec mohl odečitatelné položky uplatnit, musí mít také nějakou daňovou povinnost, jinak není co snižovat. Daňové slevy, na které je nárok, se odečítají z vypočtené daně z příjmu fyzických osob za rok 2021.  Poplatník si volí, zda chce slevy uplatňovat poměrnou částkou každý měsíc nebo najednou při ročním zúčtování.  Každý daňový poplatník má nárok na slevu na poplatníka v částce 27 840 korun. Dalšími slevami jsou např.: na manželku (manžela) s vlastními rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun (24 840 korun, na držitele průkazu ZTP/P 49 680 korun), na studenta (4 020 korun), na invaliditu prvního a druhého stupně (2 520 korun), na invaliditu třetího stupně (5 040 korun), na držitele průkazu ZTP/P (16 140 korun), školkovné (15 200 korun). Vždy jeden z rodičů může uplatnit i daňové zvýhodnění na děti. Roční daňové zvýhodnění za rok 2021 činí 15 204 korun na první dítě, 22 320 korun na druhé dítě a 27 840 korun na třetí a další děti. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, potom se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Mezi odečitatelné položky patří dary, úroky z hypotéky, soukromé životní pojištění, penzijní pojištění, penzijní připojištění, odborové příspěvky, úhrada za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, výzkum a vývoj a odpočet na podporu odborného vzdělávání. U jednotlivých položek, které chce poplatník uplatnit je vhodné nastudovat konkrétní limity a další podmínky. Například ponížit si daňový základ o zaplacené úroky z úvěru na bydlení mohou jen jeho účastníci, tedy ti, kteří jsou ve smlouvě uvedeni jako žadatelé nebo spolužadatelé. Z toho důvodu se při prvním uplatňování úroků musí zároveň dokládat výpis z katastru nemovitosti a smlouva o úvěru.

 

Jak je vidět, není toho zrovna málo, v čem se daňový poplatník musí zorientovat a následně doložit. Ovšem případný daňový přeplatek může být velmi příjemným bonusem k rodinnému rozpočtu a tím i motivací, se do této, většinou nepříliš oblíbené, činnosti, co nejdříve pustit. A když už v té administrativě budete, můžete rovnou napsat zpětnou vazbu finanční správě, na služby, které poskytuje, nebo vlastně spíše neposkytuje.