Deštník proti drahotě

V posledních týdnech musí kvůli světovým i domácím událostem přehodnocovat své příjmy a výdaje řada domácností. Tam, kde se dříve dařilo peníze pravidelně ušetřit se nyní často žije od výplaty k výplatě, a tam kde byl příjem již dříve tak tak, nyní finanční prostředky dokonce schází. Občané tuto situaci řeší různě, někteří více šetří, a to ve všech oblastech, jiní jsou v práci přesčas a další práci mění nebo přibírají brigádu k té stávající. Zvládnout vše vlastními silami a nepřehazovat zodpovědnost na ostatní je určitě dobré, říct si však o podporu není žádná ostuda. To platí i v případě finanční podpory od státu. Pro mnoho občanů byl tento typ podpory doposud tématem, které šlo úplně mimo ně, možná mají pocit studu nebo nepatřičnosti jen pomyslí na to, že by šli o nějaký příspěvek nebo dávku žádat. To ale není rozhodně na místě. Různé typy dávek jsou tu právě proto, aby pomohly překlenout složitou životní situaci. Vždyť přesně pro tyto situace posíláme do společné státní kasy každý měsíc sociální pojištění. Je tedy dobré vědět, jaké typy podpory jsou nabízeny a jak jsou nastavena kritéria pro jejich získání.

V jednom z minulých článků jsme zmínili soubor vládních návrhů a opatření s názvem Deštník proti drahotě. Ve zmíněném článku jsme se věnovali pouze opatřením týkající se rodin s dětmi, nyní se zaměříme i na ostatní cílové skupiny, případně oblasti podpory. Podpora je směřována k seniorům, ohroženým skupinám obyvatel či k firmám a podnikatelům, dále míří také do oblasti pohonných hmot. K souboru opatření vznikla i stejnojmenná webová stránka, která má občanům pomoci se v nabízené podpoře orientovat. U jednotlivých oblastí jsou uvedena konkrétní opatření a příslušné odkazy. Portál je zpracován přehledně a není problém si vyfiltrovat informace pouze k cílové skupině, která nás zajímá. Možným nedostatkem je, že nedochází k průběžné  aktualizaci údajů. To je velmi patrné např. u zmiňovaného jednorázového příspěvku 5000 Kč na každé dítě v domácnosti s příjmem do 1 milionu korun ročně. Kolem tohoto, možná trochu kontroverzního, příspěvku se toho v posledních dnech událo poměrně dost. Lepší komunikace by rozhodně předešla rozdmýchání emocí. Mnoho občanů s příspěvkem počítalo jako s hotovou věcí, protože tak byl i prezentován, web Deštník proti drahotě nebyl v tomto ohledu výjimkou. Zde je uvedeno, že byl daný příspěvek již schválen a to včetně mezního data, kdy bude rodinám vyplácen. Pro řadu lidí bylo tak velmi nemilým překvapením, když návrh zákon při prvním projednání  neprošel. Uvedení aktuálních informací na webu, který má být právě tím informačním rozcestníkem by řadu lidí jistě uklidnilo.

V rámci Deštníku proti drahotě bude rozděleno ze státních prostředků téměř 100 miliard korun. Skoro polovina, konkrétně 47 miliard, připadne na zvyšování důchodů, 10 miliard na jednorázovou podporu rodin s dětmi, 12 miliard na zvýšení slevy na poplatníka pro rok 2022, až 7 miliard na podporu dětských skupin, 4 miliardy na zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, 4,2 miliardy na snížení spotřební daně na pohonné hmoty od června do září, 2 miliardy na zvýšení životního a existenčního minima a 2,5 miliardy na zvýšení příspěvku na bydlení. Další finanční prostředky budou vynaloženy prostřednictvím dalších podpůrných programů.

Deštník pro  seniory

V roce 2022 je naplánované zvyšování starobních důchodů hned třikrát. Prvního přilepšení pro peněženky se senioři dočkali hned na začátku roku, při lednové valorizaci se průměrný starobní důchod zvýšil o 810 kč a další nárůst je již za rohem. Od června dojde k nárůstu o dalších 1017 Kč. Na třetí zvýšení se pak mohou těšit koncem roku. Navýšení by se mělo týkat také důchodů invalidních a pozůstalostních.

K navýšení dojde také u dalších příplatkům k důchodům. Neustálému zdražování energií například pomůže čelit navýšení příspěvku na bydlení a především rozšíření okruhu jeho příjemců. Nově tak mohou o tuto pomoc žádat podnájemci, osoby užívající nemovitost na základě věcného břemene nebo vlastníci obývající chatu určenou k rekreaci. Tuto pomoc ilustruje následující konkrétní příklad. Dva senioři s celkovým starobním důchodem 22 300 Kč a normativními náklady na bydlení 11 097 Kč, mohou při splnění podmínek získat příspěvek 4407 Kč.

Vláda také vyzývá k využívání speciálních příspěvků. Jde například o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky nebo příspěvek na mobilitu, jehož příjemci jsou osoby se zhoršenou pohyblivostí či orientací.

Deštník pro pohonné hmoty

Další oblastí, které se týká strmé zdražování jsou pohonné hmoty. To se pak negativně odrazí na rozpočtech občanů rovnou dvakrát. Za prvé, když sami benzín nebo naftu tankují a za druhé se zvýší cena u všech komodit, které je nutné jakkoli přepravovat, nebo s přepravou nějak souvisejí.  Vládních opatření je proto v této oblasti více.

Jedním z nich je zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot, to v blízké budoucnosti zlevní naftu o 1,5 až 2 Kč za jeden litr. Zrušena byla také silniční daň pro vozidla do 12 tun. V celkovém součtu se jedná přibližně o 4,2 miliardy Kč, které zůstanou podnikatelům, aby jim pomohli zvládat růst cen materiálů, energií, lidské práce, atd. Bez dalšího zdražování. U silniční daně pro vozidla nad 12 tun byly zrušeny zálohy. Dalším opatřením je pak snížení spotřební daně z nafty a benzínu o 1,50 Kč na litr v období od 1. června do 30. září. Díky tomuto kroku patří zdanění pohonných hmot v České republice k těm nižším v rámci EU.

Pomoci má také odložení platby DPH pro podnikatele v autodopravě a to do konce října  2022. Mimo výše uvedená opatření stát průběžně monitoruje marže a ceny pohonných hmot. Web uvádí průměrné ceny k datu 24.4., to oproti předchozímu měsíci cena klesla jak u nafty, tak u benzínu. Vlivem událostí ve světě však došlo v posledních dnech k dalšímu zdražování.

Deštník pro firmy a podnikatele

Další balíček opatření se týká firem a podnikatelů. V rámci toho byl schválen program Záruka pro OSVČ a malé a střední podniky, na kterém spolupracovala Národní rozvojová banka. Podstatou je, jak název napovídá,  pomoc OSVČ a  malým a středním podnikům překonat zdražení energií a rostoucí úrokové sazby na bankovním trhu. Došlo navíc k rozšíření o záruku „Vynucená změna dodavatele energií.“ Poskytnuta může být až do výše 80% jistiny zaručovacího úvěru, přičemž maximální výše je stanovena na 2 miliony korun s dobou ručení až na dva roky. Žádat o poskytnutí záruky za provozní komerční úvěr poskytnutý soukromou bankou mohou všichni OSVČ a malé a střední podniky, kterým náklady za energie činí více než 10% z celkových provozních nákladů. Žádost lze vyřídit na všech pobočkách České národní banky. Poskytnutí záruky je bezúplatné až do výše 80% zaručovacího úvěru poskytnutého podnikateli v objemu jeden až deset milionů korun a doba ručení bude až dva roky. Kromě záruky lze poskytnout finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručeného úvěru, a to až do výše 800 tisíc korun.

Deštník pro ohrožené skupiny obyvatele

Poslední skupinou, kterou má „deštník“ chránit a podpořit jsou ohrožení obyvatelé. Do značné míry se překrývá s opatřeními pro výše uvedené cílové skupiny, konkrétně rodiny s dětmi a seniory, ale cílí i na další ohrožené. To jsou například osoby bez vlastních příjmů. Týká se jich zvýšení existenčního minima o 10%. Kromě podmínky být bez příjmu je další podmínkou pro vyplacení této dávky už jen plnoletost.

Ke zvýšení došlo také u životního minima. Díky tomu má na státní pomoc nárok mnohem větší počet lidí, než tomu bylo doposud. Například u příspěvku na dítě, se rozšíří řady možných příjemců  o přibližně 17 tisíc osob měsíčně. Více lidí bude mít také nárok na dávky v hmotné nouzi, porodné či příspěvek při pěstounské péči.

Ohroženým skupinám obyvatel může dále pomoci vše uvedené  zvýšení příspěvku na bydlení. Domácnost dvou dospělých lidí bez příjmu, kteří pobírají příspěvek na živobytí déle než šest měsíců a neúčastní se aktivizačních programů, může od letošního dubna hospodařit s rozpočtem o 500 korun vyšším, než doposud. V tomto konkrétním případě došlo ke zvýšení příspěvku na živobytí z 4908 Kč na 5480 Kč.

Opět je pak žádoucí, v případě potřeby, využívat speciální příspěvky, ať už se jedná o příspěvek na zvláštní pomůcky nebo příspěvek na mobilitu.

Deštník pro rodiny s dětmi

Této cílové skupině jsme se již více věnovali v předešlém článku, proto nyní uvádíme jen stručný výčet příslušných opatření. Kromě diskutovaného jednorázového příspěvku, sem patří  podpora zkrácených a flexibilních úvazků, změna výše čerpání rodičovského příspěvku, podpoření dětských skupin, zvýšení životního a existenčního minima, nárok na dávky pro více lidí a  zvýšení slevy na poplatníka.