Dluhová past

Často to začne nenápadně, nezaplacená pokuta, zapomenutý poplatek nebo nezvládnutý závazek. Dluh postupně narůstá, a z malé, mnohdy zanedbatelné částky, se stává větší a větší problém. Mnoho lidí pak v této chvíli sahá po staré známé, ale bohužel nefunkční, metodě – „vytloukání klínu klínem“. Za chvíli se ani nenadějí a jsou v pasti. V dluhové pasti, ze které je cesta zpět složitá.

 

V okrese Kutná Hora je aktuálně podle serveru https://statistiky.ekcr.info/ vedeno 29403 exekucí, u 4971 povinných, s celkovým dluhem 1 972 493 785 Kč. V exekuci je tedy téměř 7 procent obyvatel okresu.  Nepatrně vyšší podíl obyvatel zasažených exekucí je pak v okrese Kolín. Zde činí celková dlužná částka 2 908 368 200 Kč, počet exekucí je 40 974, které má 7 078 povinných. Například oproti okresu Most, kdy je v exekuci přes 16 procent obyvatel, je situace lepší, přesto čísla nejsou zanedbatelná.

 

Dluhy je nutné splácet, na tom se asi většina lidí shodne, ovšem každý se může dostat do situace, kdy své závazky v daný okamžik hradit nedokáže. I když se člověk snaží dluh snižovat, často kvůli poplatkům, úrokům a pokutám narůstá rychleji, než je umořován a v mnoha případech celková částka násobně převyšuje jistinu. Přidá se další nesplacený „klín“ a dotyčný již ztrácí naději, že se mu situace podaří vyřešit. Jak ukazují i výše zmíněné statistiky, počet exekucí vysoce převyšuje počet povinných, ti mají tedy většinou více, než jednu exekuci. Často se pak uchylují do tzv. šedé zóny ekonomiky, pracují „na černo“ a ztrácí motivaci dostát i svým dalším závazkům. To má pak negativní dopad na celou společnost.

 

V poslední době je patrné, že vyřešení této situace, bude přínosem pro všechny a postupně se dějí kroky k jejímu zlepšení. Příkladem může být snížení odměn exekutorům. Aktuálně posledním krokem ze strany státu je tzv. Milostivé léto. Tento vstřícný návrh, který byl schválen letos v červenci, dá naději na vystoupení z dluhové pasti desítkám tiscí lidí. Lidem, kteří se dostali kvůli dluhům u státních institucí do exekuce, budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. Dlužník musí zaplatit pouze jistinu a 900 korun exekutorovi za uzavření exekuce. Milostivé léto bude probíhat tři měsíce, od 28.10. 2021 do 28.1. 2022.

 

Tento krok umožní jednak státu získat finance za pohledávky, které by se jinak možná ani nepodařilo vymoci, a zároveň umožní řadě lidí začít znovu žít normální život.

 

Autor: B.Vladyková