Do školek nenastoupily tři čtvrtiny ukrajinských dětí a dvě třetiny ani do základních škol, uvedla inspekce

Zdroj: ČT24 Do základních škol v Česku chodilo v polovině května přibližně 26 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ve školkách jich bylo 3800. Počet ukrajinských běženců v českých školách tak od začátku dubna vzrostl o 12 procent a ve srovnání s množstvím registrovaných uprchlíků je nadále nízký.

Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce, které novinářům představili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal s ministrem školství Petrem Gazdíkem. Zhruba polovina základních a pětina mateřských škol se podle inspekce potýkala s problémy s kapacitou míst či zajištěním personálu.

Zjištění vychází z informací, které školní inspekce získala v období od začátku dubna do poloviny května v 52 mateřských a 626 základních školách. Toto množství škol odpovídá podle inspekce asi 70 procentům základních škol, ve kterých bylo v polovině května aspoň deset ukrajinských uprchlíků. Petr Gazdík uvedl, že data budou ministerstvu školství sloužit jako podklad pro další rozhodování v otázkách integrace ukrajinských dětí. „Očekávám, že hlavní vlna integrace nás čeká prvního září, poctivě se na ni připravujeme a naše závěry prostřednictvím inspekce předáváme také Ústřednímu krizovému štábu,“ řekl ministr.

Podle něj se nyní ukazuje, že Česká školní inspekce začíná být ve školách vnímána nikoliv jako nástroj kontroly, ale jako orgán, který může metodicky pomoci při řešení problémů, jako je například začleňování ukrajinských žáků do škol. Řekl také, že jde o projekt, jaký Česká republika nezažila od 2. světové války. „Je to snaha nové politiky ministerstva v tom, aby svá rozhodnutí opírali o jasná data a ne jen o dojmy ministra nebo jeho náměstků,“ řekl k průzkumu.

Podle inspekce registrovalo ministerstvo vnitra k 15. květnu 19 301 dětí ve věku tří až pěti let a 68 983 ve věku šesti až 14 let. V mateřských školách bylo podle dřívějších údajů ministerstva k 7. dubnu 3310 uprchlíků z Ukrajiny a v základních školách 23 204. Do poloviny května podle inspekce jejich počet ve školkách stoupl o 490 a v základních školách o zhruba 2800.

VĚTŠINA ŠKOL DĚTI INTEGROVALA
Počet Ukrajinců zapsaných do škol je tak ve srovnání s množstvím registrovaných uprchlíků podle inspekce zatím výrazně nižší. Do školek jich zatím nenastoupily tři čtvrtiny a dvě třetiny zatím ani do základních škol, uvedl Zatloukal. Problémy s nedostatkem místa nebo zaměstnanců podle něj nahlásila polovina základních škol a 20 procent školek.

V regionech, kde je utečenců hodně a míst ve školách málo, proto inspekce očekává problémy s kapacitou při přijímání dalších žáků. Mezi takové regiony může patřit například Praha.

Za pozitivní zjištění označil Zatloukal fakt, že jen asi šest procent školek a desetina škol vzdělává ukrajinské uprchlíky odděleně od ostatních žáků. Převládá podle něj výuka ve smíšených třídách a samostatné skupiny pro Ukrajince se využívají hlavně pro intenzivní výuku češtiny.

VÝUKA POMOCÍ PŘEKLADAČE V APLIKACI
Takzvané adaptační skupiny vytvořila pro ukrajinské žáky téměř pětina základních škol, zjistili inspektoři. Výuku češtiny nezajistilo pro Ukrajince kolem sedmi procent základních škol, a to hlavně z personálních či finančních důvodů, řekl Zatloukal.

Učitelé se s Ukrajinci domlouvají velmi často pomocí mobilní aplikace, která překládá hovor z češtiny do ukrajinštiny a naopak. Na více než polovině základních škol zaznamenali inspektoři také komunikaci ukrajinského žáka a učitele v ruštině, na necelé polovině i v angličtině nebo češtině. Pomoc překladatele využívá podle inspekce přibližně třetina škol.

Na více než polovině základních škol jsou podle inspekce i Ukrajinci, kteří se zároveň na dálku účastní i výuky své školy na Ukrajině. Týká se to podle odhadů nyní asi 14 procent ukrajinských žáků v českých školách. Zátěž těchto dětí je podle inspekce vysoká a v některých případech už vedla i k jejich odhlášení z české školy.