Dobro nejen na Vánoce

Advent i Vánoce jsou obdobím duchovního rozjímání, bilancování i dobročinnosti. Proto je právě konec roku dobou, kdy lidé nejčastěji otevírají své srdce i peněženky, aby podpořili ty, kteří nemají v životě takové štěstí. Takže pokud jste si mezi sháněním a balením dárků, pečením cukroví nebo doháněním pracovních restů našli chvíli k zamyšlení a došli jste k tomu, že chcete udělat ještě před Vánoci dobrý skutek, ale nejste si jistí, jak ho uskutečnit, článek je právě pro vás.  Inspirovat se samozřejmě mohou i ti, kteří jsou v konání dobrých skutků profíci nebo naopak ti, které myšlenky o předvánoční dobročinnosti zatím nenapadly.

 

Primární otázkou je, jakým způsobem můžete a chcete pomoci. Každý má jiné možnosti a vyhovuje mu jiná forma.  Pomoc může být materiální, finanční nebo prostřednictvím dobrovolnické činností. Je tedy zásadní si říct, co chceme investovat a v jaké míře. S tím zároveň úzce souvisí otázka, zda bude pomoc jednorázová nebo bude mít dlouhodobější charakter. Jako dobrovolník se můžete například jednorázově účastnit distribuce vánočního cukroví či pomoci při organizaci nějaké charitativní akce nebo naopak zvolit dlouhodobější podporu a doučovat děti nebo vést kroužek v domově pro seniory. V dnešní době pak není výjimkou ani dobrovolničení online. Např. Platforma Česko.Digital, realizující řadu projektů, jako je Loono, průvodce prevencí, Nedlužím státu nebo Střecha duševního zdraví, je největší komunitou expertního dobrovolnictví. Působí zde řada specialistů z mnoha oborů, od IT přes projektové řízení až po marketing, kteří chtějí ve svém volném čase pomáhat státu i nestátním organizacím a dělat tak Česko lepším místem k životu. Mezi jednorázovou nebo dlouhodobou pomocí můžete volit i v případě finanční pomoci. Dlouhodobější příspěvky, byť nižší, mohou organizacím pomoci lépe rozplánovat jejich využití. Proto má řada organizací tzv. kluby přátel, ve kterých sdružuje dlouhodobé podporovatele a pravidelné dárce, se kterými průběžně komunikuje a někdy pro ně připravuje i speciální akce či benefity.

 

V případě, že zvolíte pomoc materiální, měla by být  dobře promyšlená tak, aby byla opravdu pomocí a ne spíše komplikací. Příkladem druhého případu bylo například posílání plyšových hraček do oblastí postižených tornádem. Úmysl byl určitě dobrý, ovšem lidé bez střechy nad hlavou v tu chvíli potřebovali úplně něco jiného. Pokud je však příjemce materiální pomoci zvolený dobře, dokáže takový dar udělat hodně dobrého. Nejjistější je se obrátit přímo na organizace a služby, které mají s tímto typem podpory zkušenosti, ideálně nejrůznější šatníky nebo tzv. charity shopy, které darované zboží prodávají a získané finance následně použijí k dobročinným účelům.

 

Pokud již máte rozhodnuto, jakou formu podpory zvolíte, zbývá už jen vybrat jejího příjemce. Vybírat můžete jak konkrétní jednotlivce nebo rodiny, tak organizace. Zde pak máte na výběr mezi lokálními a celorepublikovými. I v případě, že chcete obdarovat přímo konkrétní  osobu nebo rodinu, abyste viděli, kam vaše podpora směřuje, ale neznáte je osobně, se vyplatí kontaktovat například sociálního pracovníka obce nebo třeba i místní školu. Jistě ví, kam podporu nejlépe směřovat. V takovém případě si můžete být jistí, že nedojde ke zneužití vaší laskavosti, což se bohužel občas děje při nabídce pomoci na sociálních sítích. Je tedy lepší se řídit heslem důvěřuj, ale prověřuj. To platí i v případě nejrůznějších pouličních prodejců. Je samozřejmé, že kromě velkých  a známých sbírek, jako je například ta Tříkrálová nebo sbírka realizovaná v rámci Dne proti rakovině, je i řada těch malých, lokálních. Většina z nich opravdu naplňuje poslání, které hlásá, ale najde se zde také řada podvodníků. Obezřetnost je tedy namístě. Pokud se rozhodnete touto formou přispět, zeptejte se na podrobnosti a nestyďte se říct si o ukázání povolení o sbírce.

 

Jak už vyplývá z výše uvedeného, potenciálních příjemců pomoci je opravdu hodně, nejvíce podporovatelů mají tradičně děti a pejsci, rozhodně neuděláte chybu, když se mezi ně zařadíte i vy, ale můžete zkusit podpořit i jinou cílovou skupinu. Například senioři nebo lidé bez přístřeší, jsou stejně zranitelnými a i oni potřebují podpořit. Věřím, že si každý vybere to, co je blízké jeho srdci, pro inspiraci představujeme pár organizací, a to jak těch velké s celorepublikovým dopadem, tak ty lokální. Důležité je však dodat, že i když nestihnete svůj dobrý skutek zrealizovat „pod stromeček“, vlastně se nic neděje, lidé potřebující pomoc a podporu tu budou stále a třeba začátek nového roku, je stejně vhodným datem k dobročinnosti jako Vánoce.

 

Dobrý Anděl

Nadace Dobrý Anděl se specializuje na podporu rodin, které se v důsledku vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Pomáhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků, které mohou pomoci s náklady na léčbu či kompenzovat výpadek příjmů. Dárce může ve svém „andělském“ účtu vidět, komu konkrétně pomohl.

 

Člověk v Tísni

Člověk v Tísni je velkou neziskovou organizací, působící jak u nás, tak v zahraničí a má řadu projektů, směřovaných k různým cílovým skupinám. Podpořit tak můžete např. vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin nebo pomoc obětem trestných činů. Mnoho lidí pak volí tzv. Skutečný dárek, kdy koupí například slepice, vodu nebo kozu, za svůj nákup pak obdrží darovací certifikát, který symbolizuje konkrétní pomoc. Princip je velmi jednoduchý, nákupem např. kozy, přispějete do programu OBŽIVA, za Váš dar pak organizace pořídí přímo na místě pomoci skutečnou kozu a předá ji potřebným. Pomoc směřuje např. do Kambodži, Konga nebo Afghánistánu. Skutečným dárkem však můžete pomoci i u nás, lze koupi dárkový certifikát symbolizující první knížku nebo  měsíc doučování.

 

Pomozte dětem

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí. Maskotem sbírky je žluté Kuře se záchranným kruhem. Pomozte dětem poskytuje finanční příspěvky na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Pomoc můžete prostřednictvím DMS, jednorázovým převodem peněz nebo členstvím v Klubu přátel. Pokud pořádáte zajímavou akci, můžete ji dodat nový, charitativní rozměr a přetvořit ji v akci zároveň benefiční. K dispozici dostanete zapečetěnou kasičku, maskota Kuřete a podporu organizace.

 

Ježíškova vnoučata

Ježíškova vnoučata jsou projektem Českého rozhlasu, který od roku 2020 patří pod křídla jeho nadačního fondu.  Zaměřuje se na  často opomíjenou cílovou skupinu, kterou jsou senioři, kteří přišli o zájem vlastní rodiny, nebo ji už nemají.   Zapojení do projektu je jednoduché. Na stránce projektu si vyberete přání z dlouhého seznamu tisíců přání seniorů z celé republiky, to si následně rezervuje a do 14 dnů realizujete jeho naplnění. A co si senioři přejí? Například sluchátka, maskáčové kalhoty nebo akvarijní rybičku. Nám to může připadat jako maličkost, ale pro dotyčné to znamená opravdu hodně. Pro nákladnější přání je pak určena finanční sbírka.

 

Charitní šatník Kutná Hora

Charitní šatník Kutná Hora realizuje příjem darovaných oděvů, jejich prodej za symbolické ceny a následně další třídění, zpracování a ekologický odvoz. Služba je určena osobám v krizi, osobám s nízkými příjmy, rodinám dlouhodobě žijícím na hranici životního minima, matkám s dětmi a lidem bez domova. Darovat můžete kromě oblečení a obuvi, také plyšáky, základní nádobí, školní potřeby nebo domácí textil, jako peřiny, deky či záclony.

 

Domov Barbora Kutná Hora

Domov Barbora Kutná Hora poskytuje tři druhy pobytových a jednu ambulantní službu. Provozuje domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podpořit zařízení můžete nejen sponzorským darem, ale jistě uvítají i pomoc v podobě dobrovolnictví.

 

Nízkoprahový Klub Kolárka  – Prostor plus

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kolárka je provozované organizací Prostor Plus, sídlí v Kolíně a je určen mladým lidem od 13 do 26 let, kteří zažívají bouřlivé období dospívání. Cílem je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor. Kromě NZDM organizace provozuje další služby určené širokému spektru cílových skupin, např. pěstounským rodinám nebo lidem bojujícím se závislostí. Jistě si tedy vyberete, koho chcete podpořit a jakým způsobem.