Dva významné světové dny pro udržitelnou budoucnost

Tento týden oslavíme jako každý rok dva významné světové dny, které nám připomínají naléhavost ochrany naší planety a vyzývají nás, abychom se zapojili do udržitelného rozvoje a ochrany přírody.

Jsou to Světový den životního prostředí, který oslavíme 5. června a Světový den oceánů, 8. června.

Světový den životního prostředí byl založen Organizací spojených národů (OSN) v roce 1972 během konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu. Cílem bylo zvýšit povědomí o environmentálních problémech a podporovat akce směřující ke snižování negativního vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Od té doby se každoročně slaví na celém světě a zaměřuje se na různá témata, jako je ochrana biodiverzity, změna klimatu, znečištění, udržitelné zemědělství, přelidnění, kriminalita na zvířatech, globální oteplování či znečištění moří a oceánů.

Světový den oceánů byl původně navržen v roce 1992,  ale oficiálně byl jako světový den uznán OSN až v roce 2008. Jeho vznik byl motivován potřebou upozornit na kritický stav oceánů a jejich ekosystémů. Oceány jsou zdrojem potravy, kyslíku a regulačních mechanismů, které ovlivňují celou planetu. Tento den nám připomíná, že je nezbytné chránit oceány před znečištěním, nadměrným rybolovem, znečištění plasty a dalšími hrozbami.

Jako lidstvo jsme přišli do okamžiku, kde je nutností přijmout opatření ke snížení negativního dopadu lidské činnosti, ať mluvíme o rostoucím průmyslu, znečištění ovzduší, odlesňování nebo změně klimatu. To je jen hrstka problémů, kterým společně čelíme.

Současný stav přírody a oceánů ukazuje, že jsme konfrontováni s mnoha výzvami. Změna klimatu postupně ohrožuje biodiverzitu, znečištění plastovými odpadky vážně narušuje ekosystémy oceánů a nadměrný rybolov ohrožuje populace ryb.

Oba světové dny získaly podporu a angažovanost ze strany mnoha organizací, vlád a jednotlivců po celém světě. Organizace jako Greenpeace, Světový fond na ochranu přírody (WWF), United Nations Environment Programme (UNEP) a další hrají důležitou roli při organizaci oslav, informování veřejnosti a podpoře projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a oceánů.

V současnosti i samotné vlády přijímají legislativní opatření ke snižování emisí skleníkových plynů, vznikají obnovitelné zdroje energie a vědecké objevy posouvají hranice udržitelného rozvoje. Mnoho lidí se také zapojuje do dobrovolnických programů na čištění pláží, recyklace a osvěty. Spolupráce mezi vládami, organizacemi a jednotlivci je stejně jako podpora vědeckého výzkumu a inovace jsou cestou pomoci k nalezení řešení.

Ochrana životního prostředí a oceánů je nezbytná pro udržitelný rozvoj a zajištění životních podmínek pro všechny druhy na Zemi. Každý z nás může přispět k pozitivní změně. Je naší společnou odpovědností chránit životní prostředí a oceány pro současné i budoucí generace. Každý den a každý člověk je důležitý a změna měna začíná u nás samotných. Můžeme se zapojit do dobrovolnických činností, podporovat recyklaci a minimalizovat vlastní spotřebu. Mnoho organizací poskytuje zdroje a materiály, které nám mohou pomoci lépe porozumět problémům, se kterými se potýkáme. Ať už jde o malé činy nebo velké projekty, každý příspěvek má hodnotu. Vytvořme společně svět, kde můžeme žít v souladu s přírodou a oceány, které jsou plné života a krásy.

Máme pouze jednu planetu a je naší povinností ji chránit. Země je zdrojem našeho života, domovem, nekonečnou zásobárnou potravy, vzduchu a vody, tak nezbytnými pro náš život. Ne nadarmo se říká „Země matka“. Z ní vycházíme, na ní žijeme a jsme závislí na jejích zdrojích a podmínkách pro přežití. Přijměme odpovědnost a péči o ni, stejně jako ona pečuje o nás.

Autor/ka fotografie: Freepik.com