Elektřina jako komodita

V posledních týdnech se ve všech pádech skloňuje zejména elektřina, elektrická energie, ceny za elektřinu i růst cen za energie. Pojďme se tedy v dnešním článku podívat ve stručnosti na to, jak funguje systém distribuce elektrické energie, jak vypadá placení za elektriku a proč dochází k neustálému zvyšování cen.

Bez elektriky to nejde

V současné době se v našich končinách jistě všichni shodneme na jednom: bez elektřiny to zkrátka nejde. Elektřinu v domácnostech potřebujeme ke svícení, k provozu celé řady spotřebičů, a v některých případech také k vytápění, ohřevu vody nebo k vaření. Elektřina proudí do našich domovů z elektráren, ať už jsou to elektrárny tepelné, jaderné, nebo třeba vodní či větrné. K rozvodu elektřiny z elektráren ke spotřebitelům dochází prostřednictvím elektrorozvodné sítě a domovních rozvodů, o prodej elektřiny coby komodity do domácností se pak starají subjekty, které označujeme jako dodavatele. Dodavatelem elektřiny je jednoduše řečeno podnik, který elektřinu nakoupí na trhu, a poté ji za stanovených podmínek prodává dále spotřebitelům. K liberalizaci trhu s elektřinou došlo v České republice v roce 2006, a každý ze spotřebitelů si v rámci možností a dostupné nabídky může vybrat jakéhokoliv dodavatele elektrické energie.

Ceny elektrické energie

Cena elektřiny pro domácnosti se skládá ze dvou složek – regulované a neregulované. Jak název napovídá, neregulovanou složku ceny elektrické energie určuje velkoobchodní cena elektřiny, zatímco regulovanou složku stanovuje každý rok Energetický regulační úřad (ERÚ). Regulovaná složka ceny za elektrickou energii je tvořena celou řadou nákladů – jedná se například o náklady na přenos elektřiny, její distribuci, příspěvek na obnovitelné zdroje elektrické energie nebo třeba o příspěvek, určený na činnost operátora trhu. Konečnou výši ceny elektrické energie dále ovlivňují faktory, jako je dań z elektřiny nebo státem určená daň z přidané hodnoty. Cena elektrické energie pro jednotlivé domácnosti je pak ovlivněna také typem smlouvy.

Proč se zdražuje elektřina?

Jakýkoliv trh je vždy poměrně komplikovaný, proto nelze jednoznačně a jasně odpovědět ani na otázku, proč rostou ceny elektrické energie. Faktorů, které ovlivňují růst cen elektrické energie, může být mnoho. V loňském roce například v důsledku koronavirové pandemie došlo k uzavření a tím pádem také ke snížení spotřeby v celé řadě provozů, proto došlo také k dočasnému snížení cen energie. Ceny se ale v letošním roce začaly opět zvedat. Jednou z příčin je to, že na energetické burze došlo ke zvýšení cen kontraktů na elektřinu s dodáním v příštím roce. Po opětovném spuštění většiny provozů byla obnovena poptávka po elektrické energii, došlo také k prudkému zvýšení cen souvisejících komodit nezbytných pro výrobu elektřiny, jako je uhlí, ropa nebo třeba plyn. Stoupají také náklady na distribuci elektřiny, budování či opravy rozvodné sítě, ale třeba také vzájemný konkurenční boj jednotlivých energetických společností.

 

Fixace cen elektřiny jako řešení?

Někteří dodavatelé či odborníci radí spotřebitelům, aby v zájmu úspor přistoupili na smlouvu s fixací cen energie. Co to znamená? Dodavatel s vámi v takovém případě uzavře smlouvu fixací na dobu od jednoho roku do tří let. Výhodou smlouvy s fixací je garantovaná cena energie, při které vám dodavatel zaručuje, že nedojde k jejímu zvýšení. Nevýhodou je zmíněné časové ohraničení smlouvy, která se v takovém případě uzavírá na dobu určitou. V případě, že byste takovou smlouvu chtěli v průběhu jejího trvání vypovědět, nebude to možné, a pokud ano, tak za pokutu v poměrně vysoké výši. Pokuty za předčasné odstoupení od smlouvy se u některých dodavatelů dokáží vyšplhat až na deset tisíc korun. Fixace ceny se navíc vztahuje pouze na neregulovanou část, protože regulovanou složku řídí výše zmíněný Energetický regulační úřad, a dodavatel ji nemůže nijak ovlivnit. Smlouva s fixací tedy není primárně špatná, je ale potřeba pečlivě zvážit veškerá pro i proti a samozřejmě pečlivě přečíst smlouvu i další podmínky. Odborníci také upozorňují na to, že současné enormní zvýšení cen za elektrickou energii je spíše výjimečné, a v letech 2023 a 2024 by s největší pravděpodobností měly opět výrazně klesnout. Neuvážené uzavření smlouvy s fixací by tedy v budoucnu mohlo některé spotřebitele teoreticky spíše mrzet.

Foto: Fotografie od uživatele Rodolfo Clix ze služby Pexels; Fotografie od uživatele Pok Rie ze služby Pexels