Energie nad zlato

Jedním z největších témat posledních dní je situace na trhu s energiemi. Ať už se jedná o krach některých společností, či velký nárůst cen za plyn, elektřinu i uhlí. Tisíců lidí se již dotkla bezprostředně, další netrpělivě čekají, co s uvedenými komoditami bude dále. Málokdo nemá před nástupem zimních měsíců obavy.

 

K nejvyššímu nárůstu došlo u cen plynu. Tento nárůst je dle odborníků způsoben velkou poptávkou. Analytik Jan Krčál uvádí, že problém s energiemi je celosvětový a připisuje ho především rychlému oživení po pandemickém útlumu, na které dodavatelé nestačili včas zareagovat a adekvátně se připravit. Dana Drábová, šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost vidí důvod současné situace jako dlouhodobý. Dle jejich slov pro televizi DVTV, je problém v narůstajících požadavcích populace, ale zároveň omezenosti zdrojů, kdy není stále vyřešena náhrada fosilních zdrojů. Vzhledem k faktu, že se plyn používá pro vytápění i v průmyslu a zároveň je důležitým prvkem při výrobě elektřiny, není překvapením, že se jeho zdražení promítlo i do cen elektřiny. To, že je elektřina komoditou s druhým nejvyšším nárůstem cen, ovlivňuje kromě zdražení složek, ze kterých se vyrábí, také další faktory, například zdražení emisních povolenek.

Nejpalčivější je situace pro, nyní již bývalé, klienty, zkrachovalých distributorů elektřiny a plynu, jako je Bohemia Energy nebo Kolibřík. Ti zůstali ze dne na den bez řádného dodavatele energie. V prvních chvílích se o ně postarali tzv. Dodavatelé poslední instance. Řádově jde o stovky tisíc klientů. Dodavatel poslední instance (DPI) je definován jako subjekt na trhu s energiemi, který je dodává za cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem, a to v zákonem   předem stanovených případech. Tím je právě krach původního dodavatele či ztráta jeho oprávnění. DPI je v takových případech klientům přidělen Energetickým regulačním úřadem, mimo jiné, v závislosti na distribučním regionu. DPI jsou aktuálně ČEZ,  E.ON,  Innogy a Pražská energetika. Hlavní funkcí institutu DPI je ochrana spotřebitele před situací, kdy stávající dodavatel nemůže dostát svým závazkům. V uvedeném režimu mohou být klienti pouze šest měsíců. To je lhůta, během které je nutné sjednat řádnou smlouvu, pokud se tak nestane, přestane být energie dodávána. Člověk se navíc v tuto chvíli stává černým odběratelem a je zde riziko sankcí za obnovení dodávek. Volbu nového dodavatele proto rozhodně není dobré odkládat. Standardní produkt je navíc výhodnější i tím, že zálohy jsou rozložené do celého roku a stabilní ceny jsou zafixované na vybrané období. To potvrzuje  i mluvčí ČEZ Ladislav Kříž, který odkazuje na fakt, že ceníky v režimu DPI nejsou určení k dlouhodobé spotřebě.

 

 

Vzhledem k závažnosti situace a hrozbě energetické chudoby, kterou zmiňuje Drábová, je nezbytné, aby se jí zabývaly politici. Předseda ODS Petr Fiala je například proti plošným opatřením směřovaným ke všem, kterých se týká zdražení a ukončení činnosti dodavatele. Řešení vidí ve stanovení maximálního procenta, o které lze zvážit zálohy. Preferována je tak pomoc adresná. Úlohu státu vidí nyní právě ve vyjednávání s dodavateli poslední instance, jako jednu z variant připouští i poskytnutí půjčky nebo garance dodavatelům. Dalším krokem, který chce vláda kvůli cenám udělat je novela zákona, která od začátku příštího roku umožní snížit u energií sazbu daně z přidané hodnoty na nulu. Odpuštění DPH je pak platné i pro listopad a prosinec. Tento krok bezpochyby uleví peněženkám občanů, neprojeví se však hned, ale až v dalším roce v ročním zúčtování. Do aktuální výše záloh se tak tato úprava nepromítne.

 

I když výše uvedené řádky moc optimismu neskýtaly, naděje na zlepšení, tedy opětovné snížení cen energií, určitě existuje. Drábová ho očekává po zimě a k tomu se kloní i další odborníci. Velmi však záleží na tom, jak se ke všemu postaví Rusko. Jediné Putinovo prohlášení o tom, že navýší dodávky plynu do Evropy, které pronesl minulý týden, dokázalo nákupní cenu ihned snížit. Situaci, ale opět komplikuje sobotní přerušení dodávky ruského plynu přes plynovod Jamal do Německa.

Co tedy můžeme jako občané dělat? Kromě již výše zmíněného odchodu od DPI, u lidí, kterých se to týká, nám nezbývá než energiemi neplýtvat. Nejen na internetu nyní koluje řada doporučení, jak svou spotřebu energie snížit. Zateplení domu, není samozřejmě i přes možnosti využít dotace, dostupné pro všechny, ale většina z nás si jistě najde nějaký způsob, jak energie alespoň trochu ušetřit. Tento krok je žádoucí nejen v kontextu aktuálního dění a bude mít pozitivní dopad nejen na naše finance, ale na svět obecně.