Evropská unie – laskavá náruč nebo strašák?

Evropská unie je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Jedná se entitu sui generis, která má částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu. K 1. lednu 2021 tvořilo EU 27 evropských států s 446,8 miliony obyvatel

Při letošních volbách jsme narazili na strany a uskupení, jejichž program byl zaměřený „protiunijně“. Zejména po odchodu Velké Británie z Evropské unie posílila u řady občanů nespokojenost s členstvím v EU, a touha po odchodu. Ozývala se slova jako „bruselský diktát“ nebo „unijní područí“. Je Evropská unie opravdu tak špatná? Jedná se o společenství, které svým členům pomáhá, nebo o diktaturu? Evropská unie je založena na Smlouvě o Evropské unii a na Smlouvě o fungování Evropské unie, které uzavřely členské státy a kterými na Unii přenesly některé své pravomoci za účelem dosažení společných cílů. Podle čl. 3 Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel.

 

Konec pomazánkovým máslům a spalovacím motorům

 

Je zcela pochopitelné, že řadě běžných občanů připadá, že bychom se bez Evropské unie obešli. Konec členství v EU pro tyto občany znamená konec nařizování, stanovování pro ně nesmyslných pravidel, nařízení, norem, kvót a omezení. Tato zdánlivá omezení jsou totiž mnohem více na očích než výhody, které členství v EU nabízí, ale kterých je nesrovnatelně více, a které se významnou mírou podílejí na kvalitě života v České republice.

 

Evropská unie není jen tvůrcem zmíněných kvót, norem, omezení a nařízení. Evropská unie je také velmi významným zdrojem nejrůznějších dotací a dalších forem podpory, o kterých se běžný občan často nedozví, ale které mají velmi pozitivní vliv například na dostupnost a kvalitu vzdělání, bydlení, dopravy, cestování či kultivace měst, obcí i přírody. Ostatně řada politiků, kteří populisticky na oko brojí proti unii, by se bez jejích dotací jen těžko na něco zmohla.

 

Bez EU to nejde

 

Jak praví klasik – můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat. Bez členství v organizacích, jako je Evropská unie nebo NATO, se naše země zkrátka neobejde. Je to právě členství v Evropské unii, které při správně řízené politice může pomoci České republice znovu obnovit svůj potenciál na poli mezinárodní výroby, obchodu a exportu, a posílit její prosperitu. Bylo by zcestné se domnívat, že s členstvím v EU jsou spojené jen zákazy a omezení. Česká republika má coby člen unie možnost i právo aktivně usilovat o evropskou integraci, která nerezignuje na volný pohyb lidí, služeb, zboží a kapitálu, účinnou ochranu vnějších hranic a pevnou transatlantickou vazbu. Členství v Evropské unii se nijak nevylučuje s posilováním demokracie a bojem proti byrokracii. Díky tomuto členství si bude Česká republika také moci zvolit slušné, prosperující zahraniční partnery a spojence, a spoluprací s nimi výrazně zvýšit svou úroveň, reputaci, své postavení v Evropě i ve světě, a v neposlední řadě také životní úroveň svých občanů. S pomocí současné vlády má naše země konečně šanci předvést a uplatnit svůj nepopiratelný potenciál, a zamířit tam, kam skutečně patří – na Západ.