Francie přijímá přistěhovalce legální cestou. Učí se jazyk a hledají příležitosti na trhu práce

Francie přijímá legální cestou stovky tisíc přistěhovalců ročně. Své první kroky v nové zemi dělají i v jedné budově na jihu Paříže. Pomáhají jim zde rovněž ti, kteří byli před lety ve stejné situaci. Nebo horší, když utíkali před válkou.

„Šel jsem podobnou cestou, teď přijímám nově příchozí uprchlíky a vysvětluji jim, co na ně čeká,“ říká Samir, vedoucí programu a bývalý uprchlík ze Sýrie.

Naučit se jazyk a francouzské reálie

V rámci integrace se uprchlíci učí především jazyk a snaží se orientovat v možnostech, které jim nabízí pracovní trh. „Máme pro ně zvláštní program, který jim umožní najít rychleji práci či se na ni lépe připravit,“ vysvětluje vedoucí integračního oddělení v Montrouge Beatrice Maurice. Zde si běženci osvojují nejen jazyk, ale také francouzské reálie.

Po společné registraci následuje přednáška pro všechny. Pak jsou jednotliví studenti rozděleni k individuálním pohovorům. Výhodu mají ti, kteří pocházejí z frankofonních zemí, dodává Šmíd.

„Byla jsem lékařkou v Alžírsku, požádala jsem o povolení k pobytu, abych mohla pracovat a být lékařkou ve Francii,“ říká dáma, která sdělila jen jméno Ouahiba. Nejjednodušší cestou, jak získat povolení k pobytu, je právě podání žádosti v mateřské zemi.

Francouzské úřady zároveň hledají cesty, jak řešit situaci těch, kteří už upustili od původního plánu dostat se do Velké Británie a chtějí zůstat ve Francii, dodává zpravodaj.

zdroj: ČT24 Zprávy