Inflace, aneb když peníze ztrácí na síle

V poslední letech se čím dál častěji skloňuje ve všech pádech slovo „inflace“. Míra inflace se v řadě zemí včetně té naší neustále zvyšuje. Co to vlastně je inflace, proč k ní dochází, a je vůbec možné jí předejít?

Když síla peněz klesá

Zjednodušeně by se dalo říci, že inflace je stav, při kterém dochází k nárůstu celkové cenové hladiny zboží a služeb, a tím pádem ke snížení kupní síly peněz vůči těmto službám a zboží. Inflace se v praxi měří jako přírůstek indexu spotřebitelských cen. U nás má její měření na starost Český statistický úřad jako přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše bez vlivu nepřímých daní a dotací. S inflací jsou spojené také další termíny – dezinflace, což znamená pokles inflace, a deflace, o které mluvíme v případě, že dochází k poklesu většiny cen v ekonomice po delší dobu. Míru inflace měříme za pomoci různých cenových indexů, jako je třeba poměr nominálního a reálného HDP, index spotřebitelských cen nebo index cen výrobců.

Inflace v ČR podle ČSÚ

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců u nás činila podle údajů Českého statistického úřadu k září letošního roku 3,0 %. Průměrná roční míra inflace činila za rok 2020 3,2 %, míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku činila v září letošního roku 4,9 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci pak k září letošního roku dosáhla 0,2 %.

Inflace jako strašák

Novodobá historie zná celou řadu případů, kdy došlo k takzvané hyperinflaci. Hyperinflace je stav, kdy dochází doslova k rozpadu peněžního systému a zhroucení hospodářských vazeb. Při hyperinflaci jsou peníze prakticky znehodnoceny – řada z vás jistě viděla dobové fotografie, na kterých lidé zatápí bankovkami. Pravděpodobnost, že by ve vyspělé zemi, ve které se neválčí, a kde nepanuje ani žádná jiná extrémní situace, došlo k hyperinflaci, je velmi malá, I při standardní inflaci ale dochází do jisté míry ke znehodnocování finančních prostředků, a to včetně těch, které si úzkostlivě ponecháváme na našich běžných i spořicích účtech. U nás své úspory před inflací brání lidé zejména investicemi, například do zlata či dluhopisů.

Vyhlídky do budoucna

Inflace je v Česku v současné chvíli na vzestupu, rostou ceny pohonných hmot, nemovitostí, ale také energií, potravin a řady dalších položek. Nedostatek čipů, související s koronavirovou pandemií, se negativně podepsal také na výši cen automobilů. Ekonomové u nás s končícím rokem předpovídají kulminaci inflace, v příštím roce by se ale situace měla zmírnit. Kromě vnějších vlivů tlačí inflaci nahoru také zadlužování ze strany vlády. Při letošních volbách došlo k poměrně těsnému a relativně překvapivému vítězství koalice SPOLU, která si je podle slov svých leaderů velmi dobře vědoma rizik a závažnosti inflace, a má zcela jasné plány, jak s ní bojovat. Bude se ale jednat o běh na dlouhou trať, jehož součástí bude i náročné napravování chyb z minula.

Zdroj fotografií: Pexels, Český statistický úřad