Informace Vašeho zastupitele Středočeského kraje – Jakub Rejzek o své práci

Člen Zastupitelstva Středočeského kraje pan Jakub Rejzek informuje pravidelně o své práci pro voliče. A nejen o své, ale i o činnosti klubu zastupitelů ODS a o práci ve výborech zastupitelstva. Text přinášíme v plném znění. Redakce

„Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,  

všechny Vás moc zdravím a zasílám další, tentokrát tříměsíční zprávu o činnosti zastupitele. Nejprve téma bohužel stále aktuální. Zdravotnictví, očkování a dopady koronavirové krize.

Očkování: situace je nadmíru uspokojivá a stabilní. Středočeské nemocnice a detašovaná očkovací místa jsou dobře zásobovaná očkovací látkou, a občasné dlouhé čekání na PIN z registračního prostředí je způsobení velkým zájmem, nikoliv nedostatkem látky. Plná proočkovanost je do podzimu reálná. Všichni si přejeme, aby koronavirová krize definitivně odezněla, pokud nemáte vážný důvod, nechte se očkovat. Nebezpečné mutace mohou způsobit další omezení podnikání a pohybu, na který již mnohým chybějí dostatečné rezervy. Nejenom v soukromé sféře, ale i rezervy zdravotních pojišťoven a samotných nemocnic. Šetřit se musí, ale další pokračování koronavirové krize by vyvinulo velký tlak na rozpočty krajů a obcí, které by byly nuceny omezit investiční akce a následně některé služby, například ve veřejné dopravě. 

Statistika ukazuje v proočkovanosti velmi dobrá čísla: Středočeský kraj vyočkováno dávek (k 24.6.) celkem 799 465, z toho 293 862 i druhou dávkou.  Dobíhající druhá očkování, společně se Středočechy naočkovanými v Praze, nám do září poskytne slušnou odolnost pro případné podzimní zhoršení kvůli mutacím. Domníváme se, že kvůli mutacím bude po čase třeba provést ještě jednu očkovací kampaň. Všichni si přejeme, aby koronavirová krize definitivně odezněla, ale buďme prosím dál ostražití a ohleduplní.

Zprávy ze Kraje do oblasti:

Téměř půl miliardy korun pro Oblastní nemocnici v Kolíně půjde z prostředků EIB na důležité rozvojové projekty. Rekonstrukce Pavilonu O, Cévní chirurgie, ORL, Interna, včetně operačních sálů a zázemí pro zaměstnance. ONK bude mít novou magnetickou rezonanci. Bude postavený přechodový most mezi pavilony O a L, takže se bude mezi budovami dát projít „krčkem“. Proběhne kompletní rekonstrukce pavilonu E a jeho vybavení moderními technologiemi pro budoucí Oční oddělení.

Zároveň brzy začne výstavba zcela nového parkoviště pro zaměstnance za 40 milionů korun, které uleví parkovacím místům v areálu nemocnice a ulehčí tak pacientům přístup a pohyb po rozsáhlém areálu v Kolíně. Pokud všechno půjde dobře, postavíme v Kolíně ještě moderní pavilon urgentní péče za půl miliardy korun. Rozhodne dostupnost prostředků a již zmiňovaný vývoj veřejných financí. V příštím období se chci zaměřit také na investice v areálu nemocnice Kutný Hora, která je součástí ONK.

Kyberbezpečnost: ve zdravotnictví zůstaneme. Vypracovali jsme a přijali bezpečnostní směrnici „Politika bezpečnosti informačních systémů“. Je to jeden z programových cílů mého mandátu a jsem velmi spokojený s její postupnou implementací. Díky této směrnici budou mít zodpovědní pracovníci a vedení nemocnic nástroj pro zavedení a udržení nutných pravidel, bez kterých se o kyberbezpečnosti nelze vůbec bavit. Směrnici dáváme k dispozici veřejně každému zařízení ve Středočeském a ostatních krajů.  V ONK se budu na procesu osobně podílet.

Zároveň jsme přijali teze Strategie zabezpečení kybezpečnosti sítí, která vytyčí další cíle a způsoby zabezpečení perimetrů. Společně s financováním z prostředků RRF (Fond obnovy), spojené na vybavení fyzickou infrastrukturou socioekonomických partnerů a prostředků z IROPu budeme schopní vybudovat bezpečné vysokorychlostní sítě také pro pacienty na lůžkových a ambulantních odděleních. Splnění dalšího předvolebního cíle půjde díky těmto prostředkům realizovat. Nejenom v Kolíně, ale také v LDN Vojkov a v neposlední řadě v Kutné Hoře.

Pozemní komunikace: zimní údržba Středočeským silnic stále 2,5x více, nežli minulou zimu. Z disponibilních prostředků se naneštěstí nedalo převádět na údržbu a nutné opravy, i kvůli vysokému zatížení rozpočtů KSUS na opravy zimou způsobených výmolů. Musím říct, že mne stav komunikací vysloveně štve, ale investiční mezera je kolem 70 miliard korun a příjmy rozpočtu výrazně klesají, zatímco ceny stavebních prací a materiálu rostou geometrickou řadou. Považuji za nutné provádět opravy kvalitněji, aby se investiční mezera zbytečně nezvětšovala ledabylou prací některých cestmistrů, kteří

Výbor pro digitalizaci: pracujeme na agendě Digitalizace.

DTM, Digitálně technické mapy. Extrémně důležité téma, z pohledu veřejné i privátní sféry. Zákonná povinnost Kraje do poloviny roku 2023 zprovoznit platformu pro DTM je doprovázená 200 milionu korun dotací z PO 4.2, původně určené pro vysokorychlostní internet. Naplnění daty a zprovoznění v co nejkratší době podstatnou měrou urychlí plánování výstavby liniových a neliniových staveb. Aktuálně vybíráme společnost, která provede dozor nad zpracováním a technické konzultace. Jako vedoucí pracovní skupiny DTM na Kraji a technik cítím velkou potřebu DTM dotáhnout do úspěšného konce.

Co je DTM? Stavebník je v současné době nucený zjišťovat existenci a umístění infrastruktury ostatních správců dotazy prostřednictvím „Vyjádření k existenci sítí“. Vyjadřovačky jsou složitá, zdlouhavá a tak trochu bez záruky procedura, která se procesně spoléhá na zasílání žádostí subjektům potencionálně vlastnícím infrastrukturu v zájmové oblasti. Pro plánování investic nutný proces, který mnohdy zdrží záměry i o několik měsíců. V prostředí DTM bude možné zobrazit situaci s umístěním sítí v dostatečném rozlišení, v mnoha vrstvách a v ověřené poloze vůči viditelné části. Investor tak přesně ví, na koho se má obrátit a dohodnout podmínky uložení nové plánované infrastruktury. Nadstavbový modul zobrazí databázi a mapu projektů ve stádiu záměru a poslouží velmi dobře pro případnou koordinaci výstavby.

DI, Digitální infrastruktura. Akční plán pro výstavbu sítí elektronických komunikací ve Středočeském kraji. Dokument je z velké části hotový a je mojí velkou radostí oznámit, že se nám všechny legislativní bariéry našeho Akčního plánu podařilo odstranit novelou Zákona o elektronických komunikacích, která prošla 3. čtením ve Sněmovně také díky našim poslancům. Důležité návrhy za ODS přinesl Martin Kupka a Vojtěch Munzar, se kterými jsem intenzivně na přípravě spolupracoval. Děkuji ovšem také dalším poslancům z řad současné demokratické opozice.

Vysokorychlostní železnice, VRT: po poradě s Markétou Pošíkovou jsem nasměroval Spolek VRTáci, který vyvolává diskuzi o umístění a stavebně-technickém řešení VRT v oblasti Kounic – Peček až na Kolínsko a Kutnohorsko. Je to ožehavé téma, o obecné potřebnosti výstavby VRT a jejím významu pro rozvoj ČR já osobně vůbec nepochybuji. Všechny obce však musí být respektovány a technické řešení musí v maximální míře potlačit projevy provozu vysokorychlostních vlaků. Nelze akceptovat nevratná poškození krajiny, vodních zdrojů a znečištění okolí hlukem, pokud je možné takové projevy technicky mitigovat.

Všechny Vás srdečně zdravím z krásného Českého Brodu….Jakub Rejzek“

Členové výborů Zastupitelstva Středočeského kraje

Název výboru Členové Funkce Email
Výbor finanční Ing. Michael Pánek Předseda výboru zk_panek@kr-s.cz
Ing. Tomáš Havlíček MBA Člen výboru zk_havlicek@kr-s.cz
Ing. Petr Magera Člen výboru
Mgr. Petr Mach Člen výboru
Výbor kontrolní Ing. Zdeněk Nejdl Člen výboru
Michal Prokůpek Člen výboru
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Petr Paták DiS. Člen výboru
Ing. et Ing. Jan Skopeček Člen výboru
PaedDr. Luděk Štíbr Člen výboru zk_stibr@kr-s.cz
Ing. Josef Treml Člen výboru
Výbor pro tělovýchovu a sport Mgr. Jiří Havelka Předseda výboru zk_havelkaji@kr-s.cz
Petr Koten Místopředseda výboru
Jiří Havránek Člen výboru
Zdeněk Tůma Člen výboru
Výbor sociálních věcí Ing. Ilona Chrtová Místopředsedkyně výboru zk_chrtova@kr-s.cz
Mgr. Petr Hanuš Člen výboru
David Minařík Člen výboru
Mgr. Roman Schulz Člen výboru
Výbor pro životní prostředí a zemědělství PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl MBA LL.M. Předseda výboru zk_bendl@kr-s.cz
Ing. Dan Jiránek Místopředseda výboru zk_jiranek@kr-s.cz
Jakub Nekolný Člen výboru
Bc. Lukáš Vápeník Člen výboru TomEben@seznam.cz
Výbor pro zdravotnictví Mgr. Jan Klusáček Místopředseda výboru
PhDr. Milan Baier Člen výboru
Martin Lebeda Člen výboru
Mgr. Veronika Luňáková Členka výboru
Výbor pro dopravu Ing. Miloslav Šmolík MSc. Místopředseda výboru zk_smolik@kr-s.cz
Tomáš Patočka Člen výboru
Roman Tichovský Člen výboru
Roman Valuš Člen výboru
Výbor pro regionální rozvoj Petr Vychodil MPA Předseda výboru zk_vychodil@kr-s.cz
Ing. Jarmila Smotlachová Místopředsedkyně výboru zk_smotlachova@kr-s.cz
Jan Hofmann Člen výboru
Markéta Pošíková Členka výboru
Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj Jakub Rejzek Místopředseda výboru zk_rejzek@kr-s.cz
Jiří Jirout Člen výboru
Tomáš Novák Člen výboru
Výbor pro památkovou činnost, kulturu a cestovní ruch Jan Chleboun Člen výboru
Mgr. Jan Pleskač Člen výboru j.pleskac1@gmail.com
Libor Síla Člen výboru
Mgr. Daniel Štěpánek Člen výboru