Jak správně reagovat při bouřce: Bezpečnostní tipy

Bouřky jsou přírodní jev, které mohou být nejen impozantní, ale také nebezpečné. Správná reakce na bouřku je klíčová pro ochranu vašeho života a majetku. Následující tipy vám pomohou zůstat v bezpečí:

  1. Zůstaňte ve vnitřních prostorách: Pokud je to možné, zůstaňte během bouřky uvnitř budovy. Vyhněte se pobytu venku, zejména na otevřených prostranstvích, plážích, hřištích nebo golfových hřištích.
  2. Odstavte elektroniku: Odpojte všechny elektronické zařízení, včetně televizí, počítačů, telefonů a spotřebičů, abyste minimalizovali riziko poškození způsobeného bleskem.
  3. Zůstaňte u země: Pokud jste venku a není možné se dostat do budovy, hledejte útočiště v níže položených oblastech, například ve výklenku, jeskyni nebo údolí, abyste minimalizovali riziko zásahu bleskem.
  4. Unikněte vodním plochám: Vyhněte se plavbě na otevřených vodách během bouřky. Bouřkové mraky mohou způsobit náhlé změny počasí a zvýšit riziko potopení.
  5. Nestůjte u vysokých předmětů: Vyhněte se stání poblíž vysokých stromů, sloupů, telegrafních vedení nebo jiných výškových struktur, které by mohly přitahovat blesky.
  6. Nedotýkejte se kovových předmětů: Pokud jste venku, vyhněte se dotýkání kovových předmětů, jako jsou ploty, kovové zábradlí nebo kovová vozidla.
  7. Vyhněte se otevřeným prostranstvím: Pokud nejste schopni najít útočiště uvnitř budovy, vyhněte se stání na otevřených prostranstvích. Hledejte spíše zemský reliéf, který vám poskytne minimální vystavení větru a bleskům.
  8. Vyhněte se vodě: Pokud jste na pláži nebo poblíž vodní plochy, vyhněte se vodě, protože voda, jak je známo je skvělý vodič.
  9. Opatrujte si domácí zvířata: Ujistěte se, že vaši domácí mazlíčci jsou také v bezpečí. Držte je uvnitř budovy a zabraňte jim vycházet ven během bouřky.
  10. Nedotýkejte se kabelů: Pokud jste uvnitř budovy, vyhněte se dotýkání elektrických kabelů a telefonních linek, protože mohou být poškozené bleskem.

Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě. Sledování větracích médií a varování od místních orgánů je klíčové pro informovanost o bouřce a přijetí vhodných opatření.

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos/bou%C5%99ka-po%C4%8Das%C3%AD-hrom-1768742/