Jak správně volit? Co potřebujete s sebou k volební urně?

Ve dnech 8. a 9. října se konají volby. Volební kampaně všeho druhu a všech stran nabírají po celé republice na obrátkách, řada lidí si není jistá, jak má vlastně volit. Této nejistotě nahrává i řada dezinformací, které se šíří napříč sociálními sítěmi, ale také prostřednictvím řetězových e-mailů. Jak tedy volit, co si s sebou do volební místnosti vzít, a co máte dělat, pokud se k volbám nemůžete dostat?

 

Kdy, kde a kdo

 

Dveře volebních místností se otevřou v pátek 8. října ve dvě hodiny odpoledne, zavřou se v deset hodin večer, a v sobotu budou v provozu od osmé hodiny ranní do druhé hodiny odpolední. Volit mohou všichni občané České republiky, kteří budou ke dni voleb plnoletí. Volit musí osobně, účast ve volbách je pro občany sice dobrovolná, ale nesmírně důležitá – rozhodujeme nejen o naší budoucnosti, ale také o budoucnosti našich blízkých. Jsme to právě my, kdo má šanci rozhodnout, jak bude v následujících čtyřech letech vypadat složení Poslanecké sněmovny a tím pádem také nové vlády.

 

Pokud žijete v České republice, nejste například v karanténě, a nic vám nebrání navštívit osobně volební místnost, můžete zajít na některé z míst v místě vašeho trvalého bydliště. Seznam volebních místností je k dispozici na webových stránkách vaší obce, v místním tisku, nebojte se ale zeptat také na úřadě, kde vám jistě rádi poradí. V případě, že se v době voleb nebudete nacházet na místě trvalého bydliště, je zapotřebí, abyste si včas vyřídili voličský průkaz, a to na úřadě, spadajícím pod vaše trvalé bydliště. V případě, že se například ze zdravotních důvodů nemůžete k volbám dostavit osobně do volební místnosti, a zároveň se nacházíte na území České republiky, můžete na úřadě či u volební komise požádat o to, aby se za vámi dostavila komise s volební urnou. Pokud bydlíte v zahraničí, bude pro vás místem voleb velvyslanectví nebo konzulární úřad – záleží na tom, v jaké zemi se nacházíte.

 

Doklady s sebou

 

Nejdůležitější věcí, kterou se musíte do volební místnosti vybavit, je váš doklad totožnosti, který musí být samozřejmě platný. Bez dokladu totožnosti nebudete moci vůbec volit. S sebou byste si měli vzít také volební lístky, ty budou nicméně na vyžádání k dostání přímo ve volební místnosti – stačí zažádat u členů komise. Po předložení dokladů totožnosti dostanete od volební komise obálku, se kterou se přemístíte za plentu, kde do obálky vložíte vybraný hlasovací lístek – v obálce musí být jen jeden hlasovací lístek – který posléze před zraky komise vhodíte do volební urny.

 

Kroužkovat se vyplatí

 

V souvislosti s volbami jste jistě slyšeli také o takzvaném kroužkován, nebo-li přidělování preferenčních hlasů. Právě tyto preferenční hlasy rozhodují o tom, který z kandidátů nakonec získá křeslo v Poslanecké sněmovně. Na vybrané kandidátce můžete zakroužkovat až čtyři kandidáty, tedy udělit až čtyři preferenční hlasy. Na samotném kroužkování není těžkého – stačí zkrátka kroužkem označit číslo před jménem kandidáta, kterému chcete udělit svůj preferenční hlas. V případě, že zakroužkujete více než čtyři kandidáty, bude váš hlas pro danou stranu či koalici platný, pouze nedojde k započítání preferenčních hlasů.