Jaké novinky přinese rok 2022 pro OSVČ?

S přicházejícím novým rokem každého podnikatele zajímá výše předepsaných minimálních záloh, paušální daň a důležité termíny, které musí dodržet.

Minimální zálohy v roce 2022 pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)

Výše minimálních záloh na zdravotním pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné mzdy a v případě minimálních záloh na sociální pojištění činí 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy. V roce 2021 průměrná mzda zakotvila na částce 35441Kč, v roce 2022 je vládou stanovený průměrná mzda na 38911Kč. Je tedy patrné, že pro rok 2022 opět narůstá výše minimálních záloh.

Sociální pojištění v roce 2022

Sociální pojištění se zvýší o 253Kč, vyšplhá se na 2841Kč u OSVČ pracující na hlavní činnost. OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší budou platit 1137Kč, oproti roku 2021 se odvod zvedl o 101Kč.

Zdravotní pojištění v roce 2022

Nárůst zdravotního pojištění činí 234Kč, minimální zálohy tedy bude 2627Kč.

Kdy a jak platit?

Zdravotní pojišťovně musí OSVČ platit již od nového roku, platí se zpětně, novou sazbu tedy zaplatí již v únoru. Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na zdravotní pojištění je ze zákona povinná. Sociální pojištění je splatné do konce měsíce, za který se záloha platí.

Mohu platit vyšší zálohy než minimální?

ANO. Pokud očekáváte vyšší zisky, může OSVČ platit dobrovolně vyšší zálohy, aby nemusel doplácet na sociálním a zdravotním pojištění při vyúčtování. Vyšší zálohy se pozitivně odrazí i na výši důchodu.

Paušální daň OSVČ 2022

Od ledna 2021 mohou OSVČ využít tzv. paušální daň. Cíl je zjednodušit odvodové povinnosti a snížit administrativní zátěž, někomu může ušetřit i finance. V jedné odchozí částce OSVČ zaplatí jak sociální, zdravotní pojištění tak i zálohu na daň – velkou výhodou je, že nemusíte podávat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Paušální daň pro rok 2022 je složena z několika položek, a sice z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodů na daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč. Záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 je činí 2 627 Kč a záloha na důchodové pojištění 2 841 Kč, s připočítanými 15 % konečná částka je 3 267 Kč. Měsíční odvod činí 5 994 Kč. Zvýšil se o 525Kč.

Pro koho je paušální daň vhodná?

Pro OSVČ s příjmy do 1 milionu korun. Nemohou je využívat plátci DPH (Daň z přidané hodnoty), OSVČ nesmí být společníkem obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti. OVČ, které pracující i na dohody, se mohou k paušální dani přihlásit, ale odměna musí být do 3500Kč u DPČ a u DPP do 10.000Kč měsíčně.

Jak se k paušální dani přihlásit?

Pokud se OSVČ rozhodne pro využití paušální daně, podá tiskopis vydaný ministerstvem financí na podatelnu, zašle datovou schránkou, v tomto případě je však nutný uznávaný elektronický podpis nebo ověřená identita podatele, tiskopis může vyplnit a odeslat přes webovou aplikací finanční správy.

Vyplatí se přejít na paušální daň? Stačí si to vypočítat.

Chcete zjistit, zda se vám místo placení měsíčních záloh vyplatí platba paušální daně? Výpočet provedete na této kalkulačce pro rok 2022.

Jak se ruší platba paušální daně?

Jednoduše – učiníte tak na konci zdaňovacího období (na konci kalendářního roku). Nejpozději do desátého dne následujícího roku, pro rok 2022 se jedná o 10. leden 2022.