Jakub Nekolný, starosta města Český Brod – elán mi zůstává i po 22 letech

Pane starosto, ve vedení města Český Brod jste od roku 2000, a od roku 2010 jste starostou města, je to neuvěřitelných 22 let. Blížící se volby svádí k bilancování. Dokázal byste shrnout, co se vám od minulých voleb povedlo, na co jste se svými kolegy pyšný?

Podařilo se hlavně připravit naše město na další rozvoj a očekávaný nárůst obyvatel. A to nejen zajištěním dostatečného množství pitné vody, kapacity čistírny odpadních vod, nových staveb v oblasti školství, ale i přípravou dalších důležitých projektů, které se musí zrealizovat v dalším volebním období. Tady je potřeba například zmínit dostavbu základní školy, novou školku či kruhovou křižovatku u nádraží. Upravil se též územní plán a stanovily jasné podmínky pro novou bytovou zástavbu.

Je naopak něco, co nevyšlo podle vašich představ? Co by se dalo udělat, aby se příště zadařilo lépe?

Nevím, jestli lépe, ale na můj vkus jdou některé věci docela pomalu. Výše zmíněné tři projekty mohly být už mnohem dál, kdybychom měli pružnější stavební řízení, ale to z pozice starosty nejde ovlivnit. Větší pozornost je potřeba nyní věnovat též veřejnému prostoru, dětským hřištím a sportovištím.

Letošní rok je v mnoha směrech hodně náročný a situace ve světě se kromě jiného odráží i v ekonomice ostatních států. Ovlivnila současná situace nějakým způsobem investiční plány v Českém Brodě?

Samozřejmě, nejen ekonomická situace dopadla na naše město. Museli jsme se vypořádat s pandemií Covidu, přílivem uprchlíků z Ukrajiny a růstem cen hlavně u energií a stavebních prací, což má samozřejmě dopad na celkové výdaje města. Příjmy města se naopak mírně propadly a následně stagnovaly. Na tyto skutečnosti jsme museli reagovat a upravovat rozpočet. Dvě investiční akce jsme pak i z důvodu koordinace s jinými subjekty musely přesunout na příští rok. Šlo o chodníky v ulicích Nová a Tuchorazská a abych byl konkrétnější, tak například v případě liblické ulice Nová, nám chvilku před realizací ČEZ oznámil, že bude své kabely během několika měsíců pokládat do země. Tím by samozřejmě nový chodník úplně rozboural.

Blíží se začátek školního roku. Jak jsou českobrodské školky a školy připravené na možnou nutnost navýšení kapacit?

Českobrodské školy na nutnost navýšení kapacit nejsou připravené stavebně vůbec, protože jsou na horní hranici svých kapacit. Všechny odborné učebny, které mohly být přeměněny na učebny kmenové, již jimi jsou. Proto město připravilo dva velké projekty na dostavbu nového pavilónu základní školy s možnou kapacitou až 18 kmenových učeben a výstavbu nové mateřské školy v Kollárově ulici s celkem 6 třídami a tedy navýšením o 2 třídy. Město též od kraje kupuje celý areál střední školy v Liblicích, kam by měl směřovat další rozvoj českobrodského školství. Zde má vzniknout nový Campus s třídami mateřské, základní i střední školy.

Český Brod se v průběhu vašeho působení ve funkci dočkal řady zajímavých změn – došlo například k rekonstrukci vodojemu, řadě důležitých rekonstrukcí nebo třeba spuštění provozu nového ekocentra. Jaké máte s Českým Brodem plány pro případ, že byste byl zvolen i do dalšího období?

Plány jsem již částečně zmínil v předchozích odpovědích, ale rád bych se ještě zmínil o několika důležitých projektech. Na rekonstrukci historického centra města bude zpracována architektonická studie tak, aby bylo možné práce provést vcelku či po etapách. Již máme určité přísliby zajištění financování. K náměstí se též vztahuje právě zahajovaná rekonstrukce středověké radnice, kde sídlí knihovna. Ta nejen bude kompletně v novém krásném prostředí podobně jako je již nyní informační středisko, ale též bude přístupná bezbariérově, což jistě ocení čtenáři z řad seniorů a maminek s dětmi.

Dále by velkou proměnou mělo projít celé prostranství městského parku. Zde bude upravena cestní síť, doplněna zeleň a zpřístupněno koryto říčky Šembery. Park by měl být též přemostěn lávkou pro pěší. Důležitá změna se odehraje i s Pivovarským rybníkem, který bude odbahněn a přeměněn na přírodní koupací biotop. V plánu je samozřejmě mnoho dalších věcí, jako třeba pokračování v opravách silnic a chodníků. Již v krátké době vybudujeme novou silnici kolem rybníku ve Štolmíři.

 

 

Ing. Jakub Nekolný

starosta města
člen místní rady ODS