Jan Skopeček: Pravidla pořádání dobročinných sbírek a daňové podpory soukromého darování by se měla zjednodušit

Pravidla pořádání veřejných sbírek by se měla zjednodušit a oprostit od zbytečné byrokracie. Uvedl to poslanec a člen rozpočtového výboru Jan Skopeček po setkání se zástupci veřejně prospěšných organizací. Revizi podle něj zaslouží i daňová pravidla spojená se soukromým dárcovstvím.

Impulsem k oslovením Asociace veřejně prospěšných organizací ČR mu byla osobní zkušenost pořadatele charitativní sbírky doprovázející fotbalové turnaje, které během léta pořádá po středočeských městech, a jejíž výtěžek putuje zejména do sociální oblasti.

 

„Pokud chce člověk pomoci dobré věci nebo se dokonce sám rozhodne uspořádat akci spojenou s výběrem darů na dobročinnost, čelí praktickým zádrhelům a často nepochopitelné byrokracii. Stát takového člověka nastavením nesmyslných pravidel od záměru pomáhat spíše odradí,“ popisuje konkrétní zkušenost Jan Skopeček.

 

„Právě proto jsem oslovil asociaci, o níž vím, že se podpoře dárcovství věnuje, a požádal o možnost konzultace, jak tyto podmínky upravit, aniž by se snížila transparentnost a důvěryhodnost sbírek. Beru to jako start potřebné diskuse. A jsem připravený případné změny v parlamentu iniciovat,“ doplnil Skopeček. Nová pravidla by podle něj měla ulevit jak pořadatelům sbírek, tak úředníkům, kteří se jim věnují.

 

Uvážené změny si podle něj zaslouží i zákon o daních z příjmů, který upravuje daňové podmínky darování. Za správnou považuje daňovou podporu soukromých dárců. Ta byla dokonce v reakci na pandemii covidu pro loňský a letošní rok navýšena, a to díky novele prosazené ODS. „Vnímám ale i další problémy spojené například s darováním fyzických osob jiným fyzickým osobám na odstranění následků živelní pohromy. To se ukázalo nedávno v souvislosti s pomocí lidem postiženým tornádem. V zákoně je navíc řada výjimek. Praktická aplikace zákona budí spíše zmatek, než aby bylo jasné, kdy a za jakých podmínek lze daňové výhody čerpat,“ pokračuje Skopeček.

 

V souvislosti s rozdělením kompetencí mezi ministerstvo vnitra, které řeší sbírky, a ministerstvo financí, které nastavuje daňové podmínky, dodává: „Věřím, že příští Sněmovna a vláda zvládnou tento resortismus překonat a najdou společnou řeč. Je mi sympatický každý, kdo aktivně ze svého podporuje dobrou věc. A stejně tak podporuji organizace, které nespoléhají na stát, ale staví na spolupráci s dárci. Stát si musí takových lidí na obou stranách vážit.“

Zdroj: www.ods.cz