Karanténa, nebo izolace? A na jak dlouho? Co dělat, když máte pozitivní test či rizikový kontakt

Upravené znění pravidel pro izolaci a karanténu se týká pouze lidí, kteří měli pozitivní test na koronavirus v úterý a později. Všech sedm tisíc lidí, kteří byli pozitivní v pondělí, se ještě musí řídit starými pravidly se čtrnáctidenní izolací. Hrozí jim proto, že budou sedět doma ještě týden poté, co skončí izolace některým z lidí pozitivně testovaných v úterý.

Co čeká každého po pozitivním PCR testu

Pozitivní výsledek rozboru metodou PCR je nezvratným potvrzením, že má člověk v těle nový typ koronaviru. Jako nakaženého jej tedy čeká izolace, její podmínky se neliší podle toho, zda je člověk očkovaný, nebo ne, případně zda covid již prodělal. Nově však může být výrazně kratší než dosavadních čtrnáct dní.

Záleží na tom, zda má nakažený příznaky respiračního onemocnění. Tomu, kdo příznaky nemá, končí izolace šestým dnem po pozitivním testu. V izolaci by měl sice být již od chvíle, kdy se dozví výsledek testu, ale pokud jej laboratoře stihnou vyhodnotit již v den odběru, počítá se tento jako „nultý“. Potom následuje pět celých dnů izolace. Na konci izolace není nutný žádný další test.

Kdo příznaky má, musí v izolaci zůstat dál, skončí dva dny poté, co pominou. Záleží však i na rozhodnutí lékaře. Ten může usoudit, že příznaky nesouvisejí s covidem-19 a izolaci po pěti dnech ukončit.

Po skončení izolace by měl člověk, který v ní byl, ještě pět dní nosit respirátor. Zatímco však podle toho, co původně avizovala vláda, mělo být jeho nošení povinné, nakonec se do vydaných pravidel dostalo pouze jako doporučení.

Co čeká každého po pozitivním antigenním testu

Dosud znamenaly dvě čárky na antigenním testu – které značí pozitivní výsledek – pouze „vstupenku“ na další test, který se tentokrát vyhodnotil metodou PCR. To se mění. Nově jde člověk rovnou do karantény. Ta je stejně dlouhá jako izolace, tedy pětidenní v případě, že se při ní neobjeví příznaky nemoci.

Kdo je přesvědčen, že se antigenní test mýlil a že koronavirus v těle nemá, může i nyní požádat o potvrzující PCR test. Když je ten negativní, karanténa končí okamžitě. Je-li ovšem pozitivní, čeká nakaženého izolace, která se počítá až ode dne odběru vzorku pro PCR.

Tedy kdo má pozitivní antigenní test, druhý den se rozhodne, že nechce být ještě čtyři dny doma, zajde na PCR test a má i na něm pozitivní výsledek, pobude naopak doma ještě o den déle. PCR test by měli hygienici nařídit tomu, u koho se v době karantény nebo i po ní až do čtrnácti dnů od pozitivního antigenního testu objeví příznaky covidu.

Pokud se v době karantény objeví příznaky respiračního onemocnění, musí člověk, který ji má nařízenou, zavolat svému lékaři. Ten jej pošle na PCR test. Je-li negativní, nemělo by se nic změnit a karanténa končí po pěti dnech. Je-li pozitivní, následuje pětidenní (nebo delší) izolace.

I po karanténě platí doporučení – nakonec tedy ne nařízení – nosit ještě dalších pět dní po skončení karantény respirátor.

Co čeká neočkovaného člověka po rizikovém kontaktu

Karanténa se od izolace liší z pohledu hygieniků tím, že člověk do ní uvržený nemá nezvratně potvrzeno, že se nakazil koronavirem, ale je u něj vážné podezření, že se to stalo. Nově do této kategorie patří i lidé s pozitivním antigenním testem, ale nic se nemění na tom, že karanténu nařizuje hygiena i těm, kdo se dostali do rizikového kontaktu s nakaženým (podle ministra Válka se netrasují ti, kdo mají pozitivní antigenní test bez potvrzujícího PCR).

Podle metodiky hygieniků se za rizikový kontakt považuje člověk, který žije s nakaženým ve společné domácnosti, ten kdo s ním měl přímý fyzický kontakt, jako je objetí, a neměl při něm nasazený respirátor, případně na ně infikovaný nakašlal nebo spolu sdíleli sklenici nebo cigaretu. Dále hygienici trasují lidi, kteří s nakaženým byli déle než pět minut ve vzdálenosti do metru a půl, případně seděli méně než dvě řady od něj a metodika se zmiňuje i o spolucestujících a posádce z letadla i jiných dálkových dopravních prostředků.

Kdo se do rizikového kontaktu dostal, stráví pět dní doma, přičemž v tomto případě je první dnem ten, kdy se ozve hygiena, a ne až den následující. I u kontaktů nakažených platí, že negativní PCR test ukončí karanténu dříve, pozitivní ji naopak změní v izolaci, která trvá dalších pět dní a že musí na PCR test v případě, že se u nich objeví příznaky.

Co čeká očkovaného člověka po rizikovém kontaktu

Toho, kdo se setkal s nakaženým člověkem a byl očkován, by hygienici ani po 11. lednu neměli poslat do karantény. Ministr zdravotnictví původně hovořil o opaku, ale nakonec stanovil jeho úřad výjimky, které se v důsledku týkají většiny lidí v Česku. Mají ji lidé očkovaní – a to jak ti s posilující dávkou, tak i ti bez ní – i lidé, kteří covid-19 prodělali a od prvního pozitivního testu uplynulo nanejvýš 180 dní.

Výjimka platí pouze pro ty, kdo nemají příznaky covidu.

Pravidla, která ministerstvo zdravotnictví zavedlo k 11. lednu, nebudou platit dlouho. Leccos se změní již příští pondělí 17. ledna. Tehdy začne plošné testování v zaměstnání, které se má týkat všech lidí bez ohledu na očkování či prodělání covidu. Zřejmě skončí výjimka z karantény po rizikovém kontaktu pro očkované a lidi, kteří prodělali covid, ale také se očkovaným zvýší počet PCR testů, které bude možné každý měsíc podstoupit na náklady zdravotní pojišťovny.

zdroj: ČT24 Zprávy