Kolín – Vzpomínat na 17. listopad se tradičně bude na Karlově náměstí

Město Kolín vás zve ve středu 17. 11. od 16.30 hodin před kolínskou radnici, kde si při pietním aktu připomeneme události tohoto dne. Promluví starosta Michael Kašpar a farář Ján Halama. Česká státní hymna zazní v podání Elišky Tesařové.

V rámci oslav se dále na Karlově náměstí uskuteční doprovodný kulturní program, kterého se ujme Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba. Jste srdečně zváni.

Z důvodů konání oslav 17. listopadu bude také omezen provoz v dolní části Karlova náměstí a to od 15.30 do 19 hodin. Zcela bude uzavřen vjezd do ulice Husova až k radnici. Zákaz vjezdu bude také na silnici od vjezdu do ulice Kutnohorská až k ulici Husova. Průjezdná zůstane ulice Pražská, ul. Kouřimská a ul. Kutnohorská. Parkování na Karlově náměstí bude z tohoto důvodu také omezeno. Sledujte dopravní značení.

Děkujeme za pochopení.

Zdroj: https://www.mukolin.cz/cz/o-meste/066677-vzpominat-na-17-listopad-se-tradicne-bude-na-karlove-namesti.html