Konec důchodů v Čechách? Jak to vypadá s důchodovou reformou.

 

Všichni se jistě shodneme na tom, že lidem, kteří celý život poctivě pracovali – ať už jako zaměstnanci, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné – si za svou práci zaslouží odpovídající důchod. Realita ale vypadá trošku jinak. Již dnes žije spousta seniorů na hranici chudoby, a generace současných třicátníků se nijak netají obavami z toho, že se ve stáří bude muset obejít zcela bez jakékoliv finanční podpory státu. Jak vypadá budoucnost důchodů v České republice?

 

Spořit si na důchod

 

Podoba současného důchodového systému pochází z počátku ledna roku 2013, kdy došlo k rozdělení na tři penzijní pilíře, v roce 2016 byl třetí pilíř zrušen. První pilíř – důchodové pojištění – je povinný pro všechny občany České republiky, respektive pro ty, kteří na území ČR žijí, pracují a podnikají. Lidé v produktivním věku odvádí státu v současné době 28 % své hrubé mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné si tuto částku hradí zcela samy, u zaměstnanců odvádí 6,5 % zaměstnanec a 21,5 % stát. Druhým – dnes již zrušeným – pilířem tuzemského důchodového systému bylo takzvané důchodové spoření. Tento pilíř byl ale často kritizován, a to zejména pro to, že nad ním měl samotný občan jen velmi malou kontrolu, nemohl z něj vystoupit, a nemohl si své úspory předčasně vybrat. Posledním pilířem je doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. Tento pilíř je dobrovolný, a jeho účastníci si mohou jednou ročně bezplatně změnit investiční strategii svého spoření. Kromě toho mají také nárok na státní příspěvek.

 

Zasloužený odpočinek?

 

Koncem devadesátých let vysílaly televizní stanice v Česku reklamu na jistý finanční produkt. V této reklamě jsme mohli vidět záběry na mladíka a staršího muže, kteří uklízeli stadion, nejspíš po kulturní akci nebo sportovním utkání. Mladík vedl monolog o tom, jak si uklízením přivydělává na carvingové lyže, a poté se svého staršího kolegy zeptal, na co si šetří on. Zmíněný kolega si ale přivydělával k příliš nízké penzi, aby vůbec zvládl pokrýt všechny své výdaje.

 

V tomto směru se toho příliš nezměnilo. Spousta důchodců absolvuje nejrůznější brigády nebo práce na částečný úvazek. Nikoliv proto, že by se jím stýskalo po pracovním procesu, ale jednoduše z toho důvodu, že jejich životní úroveň by bez přivýdělku klesla na neúnosně nízkou míru. Nyní ponechme stranou případy, kdy je penze občana nízká z toho důvodu, že si dotyčný zkrátka nevydělal dost. Jak zajistit důstojné stáří těm, kteří opravdu celý život poctivě pracovali, případně také řádně vychovali děti?

 

Přidávat s rozumem

 

Magické slůvko „státní rozpočet“. Když si vzpomeneme na rozhazovačnost a zdánlivou štědrost některých vlád, mohlo by se na první pohled zdát, že státní rozpočet je tvořen hromadou peněz, které lze bez obav rozdává občanům. Tu příspěvek na dopravu, tam zase jednorázový „covidový“ příspěvek seniorům. Stačí trocha zdravého rozumu, aby nám došlo, že rozpočet není bezedný, a pokud někde přidáme, je potřeba jinde ubrat. Rozhazovat nelze donekonečna.

 

Již teď je jasné, že nová vláda bude mít s napravováním škod po předchozí vládě perné chvilky. To ale neznamená, že by důchodci museli nutně ostrouhat. Nejen důchodci se dočkají například spravedlivějšího nájemného, které bude vypočítáváno na základě specifických kritérií. Velmi významným krokem je oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a odstranění nespravedlností v penzijním systému, stejně jako pravidelná valorizace důchodů. Penzijní reforma bude skutečnou reformou, a bude při ní myšleno na ty nejdůležitější – na občany. Její součástí je například takzvaný zaručený důchod, vázaný na průměrnou mzdu, zavedení dobrovolného společného vyměřovacího základu, kdy občané v produktivním věku budou moci platit 1 procentní bod svého důchodového pojištění svým rodičům či prarodičům, a dojde k zefektivnění soukromého penzijního spoření se zavedením modelů, které se osvědčily v zahraničí. Samozřejmostí bude také zpřístupnění řady úkonů a informací online nebo větší volnost v rozhodování ohledně odchodu do předčasné penze se současným spravedlivým odměněním těch, kteří se rozhodnou pracovat déle. Nová vláda myslí i na to, že ne všechny profese jsou stejné, a zavede proto pravidla pro odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí.

Zdroj fotografie: Pexels