Konec prodeje lístků u řidiče a revizoři ve vozech: Kraj plánuje změnu v dopravě

Zatímco na území hlavního města Prahy je v drtivé většině případů zcela běžnou praxí, že lze jízdenky na MHD zakoupit u vybraných prodejců a v automatech, a probíhají zde v dopravních prostředcích namátkové kontroly ze strany revizorů, za hranicemi hlavního města mimo pásma MHD je praxe již odlišná. Jízdenky je zde zapotřebí zakoupit při nástupu do autobusu u řidiče, a kontroly ve voze jsou zde tím pádem velmi neobvyklé. Středočeský kraj nicméně plánuje tuto skutečnost v dohledné době radikálně změnit.

Zhruba za rok se mají u linek integrované dopravy mezi Prahou a středními Čechami odehrát zásadní změny, které přiblíží fungování středočeské dopravy systému, na který jsou již léta zvyklí obyvatelé i návštěvníci našeho hlavního města. Mělo by zde dojít ke zrušení prodeje jízdenek přímo u řidiče. Díky tomu, že dojde ke zrušení tohoto způsobu prodeje lístků, bude také umožněn nástup všemi dveřmi autobusu. Z tohoto důvodu dojde zároveň k nasazení dohledu a kontrol ze strany revizorů.

Jízdenky na autobus bude nově možné zakoupit v terminálu, případně prostřednictvím systému PID Lítačka. Navrhovatelé nového systému si od zmíněných změn slibují celou řadu různých výhod. Kromě výrazného urychlení nástupu a celkového zrychlení provozu spolu s významnou eliminací prodlev k těmto pozitivním změnám dále patří také usnadnění přepravy pro samotné cestující, kteří se již při nástupu nebudou muset zdržovat hledáním drobných mincí při placení. Díky nástupu všemi dveřmi odpadnou také nepříjemné fronty při nastupování do autobusů.

Kromě benefitů ale s chystanými změnami mohou nastat také jisté komplikace. Patří mezi ně zejména možná rizika, spojená s případným cestováním načerno. Revizoři nemohou být z pochopitelných důvodů přítomni v každém spoji, což s sebou nese riziko jistých finančních ztrát pro dopravní podnik. Vyšší finanční náklady jsou spojené také s nasazením nových revizorů.

K uvedení zmíněných změn do praxe by podle některých radních mělo dojít nejdříve v průběhu příštího roku, není ale zaručené, že změny budou skutečně schváleny. Nástup všemi dveřmi autobusu je v současné chvíli umožněn pouze na území hlavního města Prahy, kde byla zároveň nedávno zrušena možnost doplňkového prodeje jízdenek u řidičů.

Zdroje obrázků: Pexels