Krajský úřad – zjistil překročení limitů ve firmách Energoaqua i Deza

Zlín – Kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje zjistily, že rožnovská společnost Energoaqua porušila povinnosti plynoucí z vodního zákona, překročila například některé limity závadných látek ve vypouštěných odpadních vodách. Na facebooku to dnes uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová (Piráti). Jedno překročení maxima pro amoniakální dusík v odpadní vodě z roku 2019 zjistil kraj i při kontrole ve valašskomeziříčské chemičce Deza. Úřad zahájil kontroly ve firmách koncem loňského roku v souvislosti s loňskou otravou Bečvy. Kontroly skončily letos. Vyjádření firem ČTK zjišťuje.

Kontroly zjistily podle Ančincové u Energoaquy i nedodržení počtu povinných laboratorních rozborů a neprovedení rozborů u některých ukazatelů.

„Může se zdát, že kontroly probíhaly dlouho, ale vzhledem k tomu, že si úřad nechal vypracovávat i externě některé posudky a kontroly, a vše má svá procesní pravidla, výsledky představujeme až nyní. Na kontroly teď navazují další řízení, takže vás nemůžeme seznámit s podrobnostmi. A Krajský úřad Zlínského kraje nemůže zasahovat do vyšetřování případu Bečvy. Našim cílem je zajistit maximální kontrolu toho, co se vypouští do vodních toků,“ uvedla Ančincová.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v areálu i čištění odpadních vod, odcházejí z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. V souvislosti s havárií na Bečvě policie obvinila společnost a jejího jednatele Oldřicha Havelku.

Krajský úřad prováděl ve firmě vodoprávní dozor nad dodržováním ustanovení vodního zákona, to je rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek. Kontrola byla i v čistírně chemických odpadních vod a všech objektech, které souvisí s kvalitou a množstvím vypouštěných odpadních vod. Za kontrolované období od roku 2018 byla zjištěna porušení povinností vyplývající z vodního zákona. Ani užívání lagun nebylo v souladu se stavebním a kolaudačním rozhodnutím a stavebním zákonem. Provozní řády vodních děl, kanalizační řád a havarijní plán byly neaktuální, uvedla náměstkyně.

V chemičce Deza, která je součástí holdingu Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), kraj přezkoumával podmínky integrovaného povolení pro vypouštění odpadních vod. Kontrola se prováděla na přelomu roku a skončila letos v březnu.

„Při kontrole bylo zjištěno, že v roce 2019 byla jedenkrát překročena limitní maximální hodnota pro ukazatel NNH4 (amoniakální dusík) ve vzorku odebrané odpadní vody vypouštěné z biologické čistírny odpadních vod a dále bylo zjištěno, že stanovení ukazatele ‚Sulfidy‘ a ‚Bis (2-ethylhexyl)phtalate‘ v několika odebraných vzorcích vypouštěné odpadní vody prováděly odborné laboratoře mimo rozsah své akreditace,“ uvedla Ančincová.

zdroj: ČeskéNoviny.cz