Krajský úřad zrušil rozhodnutí Černošic ve věci Babišova údajného střetu zájmů

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, vede s Babišem řízení o přestupku kvůli vlastnictví mediálních společností Londa a Mafra. Premiér tvrdí, že vložením Agrofertu do svěřenských fondů ztratil vliv na holding i na všechny společnosti do něj začleněné. Rozhodnutí černošického úřadu považuje za nezákonné a odvolal se proti němu.

Nyní mu Středočeský kraj dal za pravdu: „Důvodem pro vyhovění odvolání obviněného je existence takzvané překážky věci rozhodnuté, jelikož o totožném skutku již bylo v předchozí době pravomocně rozhodnuto Krajským úřadem Středočeského kraje (rozhodnutím ze dne 26. 9. 2019). Podle zákona nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže osobě pravomocně rozhodnuto,“ stojí na webu úřadu.

Poprvé kraj řízení zastavil poté, co černošický úřad v roce 2019 uložil Babišovi pokutu 200 tisíc korun. Krajský orgán zastavení zdůvodnil tím, že se střet zájmů neprokázal.

Protikorupční organizace Transparency International se v lednu tohoto roku obrátila na Černošice znovu s tím, že disponuje novými důkazy. Městský úřad proto zahájil nové přestupkové řízení.


zdroj: ČT24 Zprávy