Kroužky jako tradice: Podle průzkumu je navštěvuje více než polovina dětí

Pro spoustu z nás bylo dětství mimo jiné spojené také s pravidelnými návštěvami nejrůznějších zájmových kroužků, a jinak tomu není ani u dnešních dětí. Nabídka kroužků všemožného zaměření se neustále rozšiřuje, a obliba i návštěvnost kroužků z pochopitelných důvodů roste. Podle nejnovějšího průzkumu navštěvuje minimálně jeden kroužek týdne více než jedna polovina českých dětí.

Společnost Instant Research, která zmíněný průzkum uspořádala mezi zhruba osmi stovkami rodičů, v rámci vyhlášení jeho výsledků uvedla, že dvě třetiny českých dětí odpovídajícího věku navštěvují alespoň jeden zájmový kroužek týdně. Průzkum se týkal kroužků pořádaných různými středisky volnočasových aktivit, stejně jako třeba základními uměleckými školami. Děti se ale účastní například kroužků, které pořádají školy, do kterých docházejí – v tomto případě se jedná o 39,5 % dětí.

Nejčastěji děti navštěvují jeden až dva kroužky týdně, největší aktivitu v tomto směru vykazuje – pro někoho možná trochu překvapivě – Karlovarský kraj, kde se více než dvou kroužků týdně účastní 19,2 % dětí. Nejméně malých frekventantů více než dvou kroužků měsíčně má Moravskoslezký kraj, ve kterém se jedná o 2,1 % dětí. Zájem je také o nejrůznější sportovní kluby, kam podle zmíněného průzkumu dochází 37,5 % dětí, nejvíce pak v Pardubickém kraji, kde se jedná téměř o polovinu. Popularitě se těší také lidové školy umění, které ve volném čase navštěvuje zhruba každé desáté dítě. Nejvyšší účastí se v tomto směru může pochlubit Zlínský kraj, kam do „lidušky“ dochází 39 % dětí.

Zájmové aktivity dětí pochopitelně také něco stojí. Průzkum ukázal, že jedno pololetí kroužků obvykle vyjde rodiče maximálně na 2500 korun, čtvrtina rodičů uvedla, že jejich náklady na zájmové kroužky dětí se pohybují mezi 2501 korunami a 5000 korunami.

Na Kolínsku nabízí pestrou paletu všech možných kroužků pro děti všeho věku Dům dětí a mládeže v Pražské ulici, kroužky lze navštěvovat také na Základní škole v Masarykově ulici. V Kolíně je možné se přihlásit také do skautského oddílu.

deti krouzek

 

Zdroj: České noviny

Zdroj obrázků: Pexels