Kultura, klenot který si musíme cenit a vrátit do života

Během uplynulého roku a půl zažilo útlum mnoho oblastí. Jednou, z těch nejvíce utlumených byla bezpochyby kultura. Nejen masová, v podobě festivalů, koncertů či divadelních představení, hlavně ta místí, komunitní. Zrušeny byly hasičské bály, dny dětí i lampionové průvody. Zkrátka zasaženy byly všechny úrovně. Zatímco na té lokální úrovni došlo k poměrně rychlému oživení, kdy se aktivní nadšenci vrhli do pořádání kulturních akcí i akciček, tradičních i nových, u ostatních typů kultury se to zatím úplně nepodařilo. Minimálně ne do té míry, které by byla žádoucí, aby vynahradila i to uplynulé, „hluché“ období. Roli zde může hrát řada faktorů, například stále přetrvávající bezpečností opatření či nový zvyk, užívat si kulturu ze svého gauče.

 

Hned od počátku pandemie byla kultura odsunuta na okraj, jako něco nadstavbového, do značné míry zbytného. S ohledem na tehdejší situaci, kdy zůstávalo v provozu máloco, se tento krok jeví jako logický. Problematický je pak spíše poměrně rozšířený názor, že kulturu lze klidně obětovat, aniž by to mělo na lidi závažnější dopad. Tento článek nemá za cíl posuzovat opatření, ani jejich účinnost, je spíše apelem na to, že kultura je důležitá, třeba stejně jako vzdělávání, se kterým má, mimochodem, mnoho společného. Je tedy potřebou, kterou je nutné naplňovat. Existuje řada způsobů, jak ji uspokojit. Někomu může naprosto vyhovovat si ji užít v obýváku a je to tak v pořádku, mnohým to však nestačí. Ideálem pak je, aby byla nabízena celá paleta možností.

 

Ve Středočeském kraji je řada kulturních institucí, které jsou v současnosti jistě rádi za každého návštěvníka či podporu. Kromě tří profesionálních divadel – Městské divadlo Boleslav, Divadlo A. Dvořáka Příbram a Divadlo Kladno s.r.o., se zde nachází mnoho galerií, např. Galerie Středočeského kraje, Rabasova galerie Rakovník či Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, velkým počtem jsou pak zastoupeny knihovny, kterých je celkem 849. Když připočteme kina, hrady, zámky, kostely, naplánované kulturní akce a mnoho dalšího, jistě si každý najde to své.

 

Posílení kultury, zejména v regionech, považuje za důležité i koalice SPOLU. Za cíl mají podporu budování a rekonstrukce divadel či koncertních sálů, prioritou je pak rozvoj muzeí a galerií, které se starají o hmotné kulturní dědictví a zabývají se dějinami a oběťmi totalitních režimů 20. století. Dále bude jejich podpora směřovat k živé kultuře, podnikání v kultuře a k vývoji audiovize. Tématem je i autorské právo, zvýšení čtenářské gramotnosti nebo památkářský zákon.