Kybernetické útoky: Pohled na aktéry, motivace a metody

Kybernetické útoky se staly v dnešní digitální éře běžnou skutečností. Tyto útoky mají různé podoby, cíle a účastníky. Kybernetický útok je záměrný a neoprávněný pokus o proniknutí do počítačových systémů, sítí nebo zařízení za účelem způsobit škodu, odcizit citlivé informace nebo provádět jiné nežádoucí činnosti. Tyto útoky se odehrávají v digitálním prostředí a využívají různé technologie a metody ke svému provedení. Kybernetické útoky mohou cílit na různé subjekty, včetně jednotlivců, firem, vládních organizací a neziskových institucí. Útočníci mohou být motivováni různými faktory, jako jsou finanční zisky, politické cíle, ideologické přesvědčení nebo dokonce osobní zábava.

Místo, kde se kybernetické útoky odehrávají, je globální, protože internet umožňuje útočníkům komunikovat a provádět útoky prakticky odkudkoli na světě. Útoky mohou být zaměřeny na konkrétní cíle v určité zemi, ale mohou také mít globální dopady, zejména pokud jsou cílem významné mezinárodní organizace nebo infrastruktury.

Zabezpečení proti kybernetickým útokům se stalo stále důležitějším, protože stále více našich životních aspektů a informací se přesunulo do digitálního prostředí. Organizace i jednotlivci se snaží implementovat bezpečnostní opatření a používat technologie na ochranu svých systémů a dat před těmito hrozbami. Kybernetická bezpečnost se tak stala klíčovým aspektem digitálního věku.

Přednáška na konferenci Kam kráčí digitální sítě Plzeň na téma Aktivity hackerských skupin a jejich skutečná operabilita bude v odpoledním bloku pod taktovkou docenta Jana Koloucha, metodika kybernetické bezpečnosti ze společnosti CESNET, z.s.p.o.

Konflikt na Ukrajině významným způsobem zviditelnil aktivitu „hackerských“ skupin podporujících jednu či druhou stranu tohoto válečného konfliktu. Jaké „hackerské“ skupiny existují? Jak operují? Co je jejich primárním cílem? A jak je to vlastně s Anonymous? Navštivte 21. září 2023 konferenci KKDS, která proběhne v Park hotelu v Plzni. Registrace na www.isp-konference.cz