Manifest ekonomického realismu jako vize prosperity

Volby jsou vždy šancí představit široké veřejnosti návrhy na společensko – ekonomické změny. V aktuální ekonomické situaci, zejména po všech uzavírkách a omezeních posledních dvou let, je jistě zajímavé seznámit se s návrhy na řešení aktuální krize. Zatím jedním z mála politiků, který se rozhodl přistoupit k problematice komplexně, je poslanec ODS a lídr středočeské kandidátní listiny koalice SPOLU Jan Skopeček. V pondělí 30. září 2021 představil při křtu v Kutné Hoře svoji publikaci „Skopečkův kompas pro cestu z krize – Manifest ekonomického realismu“. V textu se autor zamýšlí nad možnostmi, jak naši zemi rychle nastartovat a zahájit opět cestu k ekonomické prosperitě.

Že jde o text vymykající se běžným politickým návrhům, zejména těm populistickým, poznáme už po přečtení několika málo stran manifestu. Jde opravdu o realistické zpracování návrhů pro ekonomický růst. Poslanec Skopeček vidí problematiku z mnoha úhlů pohledu a nezastírá bolestivost znovuobnovení růstu: „Nemá cenu si lhát do kapsy. Bude to bolet. Stejně jako když se člověk snaží po dlouhé době neaktivity znovu rozhýbat – první týdny a měsíce v posilovně, na tréninku, při běhu bolí. To samé platí pro stát. Zapomeňme na nesmysly v podobě 4denního pracovního týdne. To je pouhý výkřik sloužící k záchraně nejstarší levicové strany. Ten si za stávající situace nemůžeme dovolit. Proč? Naše produktivita práce je za Tureckem a blíží se Řecku.“

Z manifestu je patrný i odraz rétoriky devadesátých let, kdy byla ODS nejvlivnější a nejsilnější politickou stranou v zemi, právě díky podpoře svobodného podnikání. Jak říká poslanec Skopeček, „Koronavirus to ukázal v celém měřítku. Soukromý sektor – pokud mohl – fungoval a reagoval na situaci. Zaměstnanci rychle přešli do režimu Teams a Zoom meetingů. IT oddělení nastavila vzdálené přístupy a nainstalovala potřebné bezpečnostní doplňky. Úřady si naopak udělaly lockdown před vlastními lidmi.“

Prostor je v manifestu věnován i otázkám Evropské unie, podpory soukromého sektoru, ponechání svobody rozhodování atd. Prostudování materiálu před volbami rozhodně stojí za to. Je velmi dobře, že text vznikl a zbývá věřit, že ho bude možné po volbách i zavádět do politické praxe.