Martin Baxa: Podpoříme vzdělávání v každém věku a v různém prostředí

Základním předpokladem pro dobré uplatnění v praxi je flexibilita a schopnost na sobě stále pracovat. Měnící se svět klade velké nároky na naše rychlé rozhodování o tom, co je a co není dobré pro nás a naše okolí. Vzdělání nám opakovaně dává šanci uspět a prožít kvalitní život.

Formální vzdělávání získané na různých typech škol přestává stačit. Proto budeme podporovat neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání. To může kvést v každém věku a v různém prostředí. Je tak vhodným doplňkem pro všechny, kterým se z různých důvodů nedostalo příležitosti rozvinout některé své kompetence. Typickými příklady jsou počítačová, finanční a mediální gramotnost, základní povědomí o právu nebo občanské vzdělávání. Důležité jsou i projekty rozvoje jazykových a sociálních dovedností a programy rozšiřujícího a prohlubujícího vzdělávání, včetně programů manažerských.

Budeme podporovat vznik neformálních „univerzit“ pro různé věkové a společenské skupiny, resp. specifická odvětví, kam patří např. zaměstnanci veřejné správy nebo sociálních služeb.

Rozvoj neformálního a celoživotního vzdělávání podpoříme několika způsoby.

  • Učiníme z něj nedílnou součást vzdělávacího systému při současném zachování vysoké míry jeho autonomie.
  • Sjednotíme systém daňové podpory na straně poskytovatelů i účastníků.
  • Vytvoříme motivační prostředí.
  • Pomůžeme s propagací.
  • Zpřehledníme a zjednodušíme akreditační systém.
  • Zavedeme systém měření kvality.

Zdroj : https://www.ods.cz/clanek/21432-podporime-vzdelavani-v-kazdem-veku-a-v-ruznem-prostredi

Zdroj: www.ods.cz