Masopust 2022: Kdy, kde a jak jej můžete slavit?

Vánoce, tříkrálový svátek i hromnice jsou již za námi. Pomalu ale jistě se přibližujeme k velikonoční době, než se však budeme moci pustit do oslav svátků jara a vzkříšení, čeká nás takzvaný masopust. Na kdy v letošním roce připadá masopustní neděle, jaké tradice jsou s touto událostí spojené, a na co se v rámci oslav masopustu můžete těšit?

Příprava na půst

Přestože se s masopustem pojí bujaré oslavy plné masek, dobrého jídla a pití, jedná se vlastně o přípravu na předvelikonoční půst. Většina lidí má s masopustem spojenou převážně neděli, případně následující pondělí a úterý, masopustní období jako takové ale ve skutečnosti začíná po svátku Tří králů. Zatímco počátek masopustního období je vždy pevně daný, jeho délka a završení se odvíjí vždy od toho, na kdy v daný rok připadají Velikonoce. Masopustní období končí Popeleční středou, kdy zároveň pro řadu lidí začíná velikonoční půst.

O prapůvodu masopustních tradic toho příliš mnoho nevíme. Nepanuje jednoznačná shoda na tom, ve kterém období historie lidstva byly vlastně položeny základy pro masopust. Způsob jeho oslav se také liší v závislosti na regionu. Stejně tak mají masopustní oslavy v řadě krajů jiný název – někde se tato tradice nazývá šibřiniky, jinde zase třeba fašank nebo karneval.

Posledně jmenovaný název má svůj původ v románském výrazu, který označuje „upuštění od masa“, některé teorie ale naopak hovoří o významu „maso do sebe pusť“, odkazujícímu k poslední příležitosti si před zahájením velikonočního půstu do sytosti dopřát všeho dobrého.

Masopustní neděle 2022 připadá na 27. únor, masopustní ponděli tedy na 28. únor a masopustní úterý připadá na 1. březen. Popeleční středa 2022 tedy začíná 2. března.

Masopustní zvyky a tradice

Masopust, respektive závěr masopustního období, patří mezi první oslavy konce zimy. S masopustními oslavami je spojená lidová zábava, tanec, zpěv, veselí, v mnohých oblastech se konají masopustní průvody v maskách. Zejména v poslední době zaznamenaly masopustní i jiné staré tradice zvýšenou oblibu, a příslušné oslavy se konají ve městech i na vesnicích.

Dodnes se v řadě regionů uchovala tradice masopustních průvodů,  ve kterých kráčí lidé odění do specifických oděvů, specifických masek, a hrající specifické role. Často se v průběhu masopustního průvodu vybírají do košů nejrůznější jídla, alkohol a pochutiny, které se následně rozdávají během večerních oslav. Před zahájením posledních tří dnů masopustního období se také lidé pouštěli do důkladných příprav, které spočívaly především v chystání obrovského množství často masitých pokrmů, mnohdy se konaly i zabijačky.

První významnější masopustní oslava – hodování, tancovačky – pak v drtivé většině případů připadá na masopustní neděli, v současné době je ale často přesouvána na sobotu, a to zejména z toho důvodu, aby měli účastníci oslav v neděli dostatek času na odpočinek a zotavení před návratem do práce. V rámci masopustních oslav nebyly ojedinělé oddělené bály a hody, kdy se některých oslav účastnily pouze ženy, a jiných zase třeba jen ženatí muži a vdané ženy.

Masopustní úterý se obvykle nese v duchu tradičního průvodu maškar. Tento průvod vždy za obecného veselí projde celou vesnicí nebo částí města, často se zastavuje u jednotlivých stavení, u kterých se následně tančí a zpívá. Při masopustním průvodu nezřídka také alkohol teče proudem.

Mezi tradice, které se pojí s masopustem, patří například vyskakování při tanci. Čím výše selka vyskočí, tím výše jí ten rok poroste obilí. V některých regionech je známá také tradice pochovávání basy. Masopust býval v noci z úterý na středu tradičně ukončen troubením ponocného, a následující den se již lidé budili do postní a posmutnělé popeleční středy.

Masopustní oslavy 2022 ve Středních Čechách

O masopustní a další podobné oslavy nebudou letos ochuzeni ani Pražáci a Středočeši. 26. února se od deseti hodin dopoledne konají například vepřové hody pod širým nebem na Smíchovské náplavce. Pokud to nemáte daleko do Mělníka, můžete 27. února zavítat na Mělnický masopust – průvod zde vyráží ve dvě hodiny odpoledne z náměstí Míru, součástí oslav budou také trhy se zabijačkou. Řezáčovo náměstí na Praze 7 se 26. února stane již od rána dějištěm masopustních zabijačkových hodů, obyvatelé Jižního města se zase mohou 26. února od dvou hodin odpoledne zúčastnit Jihoměstského masopustu, který se bude konat v Centrálním parku a Kulturním centru Matky Terezy. Masopust se bude bude konat i ve Starých Ďáblících, zde je ale naplánován již na 19. únor od dvou hodin odpoledne, kdy průvod vyráží od ďáblické radnice. Ještě dříve – již 12. února od pěti hodin odpoledne – se koná Nymburským masopust, a to na Kostelním náměstí.

Autorem titulní fotografie k článku je Petr Vilgus, zdroj: Wikipedie

Masopust Roztoky
Zdroj