Masopust, svět tradic

Masopust je jedním z nejstarších lidových zvyků. Slaví se v období od Tří králů, tedy od 6. ledna do Popeleční středy, kdy začíná půst před Velikonocemi. V tomto období se lidé tradičně baví, tančí a hodují, než pak na několik týdnů omezí jídlo a zábavu. Masopust v původním smyslu znamená “opuštění masa”. Název pravděpodobně vznikl z italského carne levare (dát pryč maso).

Masopust má kořeny hluboko v minulosti a v průběhu let se proměňoval podle zeměpisné polohy, národnosti a historických vlivů. Historici odhadují jeho původ až do doby před více než tisíciletím, kdy pohané slavili příchod jara a překonávali zimu radostným veselím a hody. Ve středověku byl masopust v Evropě vyhlášeným obdobím závěrečných slavností před postem. Lidé se vzdávali masitých dobrot, jako symbol odříkání a přípravy na postní období. Paradoxně tato období radosti, hlučnosti a vydatných hostin nesly v sobě také hluboký nádech zdrženlivosti a oddanosti.

Není to však jen hodování a veselí. Je to kořenitá směs tradic, historie a symboliky. S obdobím masopustu se otevírají brány vesnických náměstí pro barvité průvody maskovaných postav, taneční zábavy, hudbu a množství různých pokrmů. Masky, které lidé nosí, symbolizují odvrácení od každodenní identity a příležitost pro vyjádření kreativity a hravosti. Tanec, hudba a veselí spojují lidi bez ohledu na společenské rozdíly.

Masopust má mnoho podob, které se liší podle regionu. V Benátkách je tradiční benátský karneval, zatímco v Německu se masopustní tradice mísí s oslavami tvz. faschingu. Každá kultura přidává do tohoto barevného kaleidoskopu vlastní nuance a tím obohacuje celosvětovou mozaiku takových slavností.

Tradice masek a průvodů se udržela dodnes jako součást lidové kultury. Masopust má stále pevné místo mezi našimi oblíbenými svátky. Je poutavou cestou do historie, zábavy, symboliky a tradic. V minulosti bylo třeba se dosyta najíst před čtyřicetidenním půstem, který následoval. Hostiny, zabijačky s tradičními klobásami, jelítky, jitrnicemi, ovarem a škvarky jsou nepostradatelnou součástí. Úzce souvisí s příchodem jara.

Nechme se pohltit vírem barevných masek a tradičními pokrmy. Masopustní oslavy se budou konat i v Českém Brodě. Průvod masopustních masek a maškar, s doprovodem dechového kvarteta vyjde v 10:00 od Základní a Praktické školy v Žitomířské ulici a projdou ulicemi Komenského a Tyršovou až na náměstí Arnošta z Pardubic, kde požádají pana starostu o povolení masopustního veselí. Potom se průvod vydá na cestu centrem města, kde bude mít několik zastavení. Závěrečné vystoupení se uskuteční na zelené ploše u kostela sv. Gotharda. Přidejte se k průvodu učitelů a žáků Základní a Praktické školy a užijte si čas sousedské zábavy, dobrého jídla a pití. Na náměstí Arnošta z Pardubic bude od 10:00 do 16:00 probíhat masopustní street food a o odpolední hudební doprovod se postarají muzikanti v live jukeboxu.

Autor/ka obrázku: Freepik.com