Městské byty v Praze? Situace není dobrá

Nejen v oblasti Prahy a středních Čech se dlouhodobě řeší situace s (ne)dostupností bydlení. Obyvatelé si často a intenzivně stěžují na to, že bytová situace je neuspokojivá, a dosáhnout na slušné bydlení je pro obyčejného občana čím dál těžší. Svědčí o tom i nedávný průzkum Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, podle kterého městských bytů v hlavním městě prudce ubývá.

Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy ve zmíněném průzkumu ukázal, že situace s městskými byty je na území hlavního města Prahy opravdu neuspokojivá. Podle studie, jejíž výsledky byly zveřejněny v průběhu druhé poloviny prosince loňského roku, vlastní hlavní město Praha, Magistrát a jednotlivé pražské městské části dohromady více než třicet tisíc bytů. V porovnání se situací z roku 2019 je tento počet téměř o dvě tisícovky bytů nižší, a to navzdory tomu, že si Praha dala za cíl počet městských bytů každoročně navyšovat alespoň o 500

Z výsledků zmíněné studie vyplývá, že že městské byty tvoří v současné chvíli zhruba 4,5 % z celkového počtu všech bytů v Praze, a na jednu jednotku tak připadá 44 obyvatel. Magistrát hlavního města Prahy má ve správě 7625 městských bytů, 23 080 bytů pak spadá pod správu jednotlivých městských částí. Nejčastějším důvodem nízkého počtu svěřených bytů je podle IPPR pokračující privatizace spolu s pomalým tempem výstavby nových městských bytů: v letech 2019 – 2021 bylo postaveno pouze šedesát nových městských bytů.

Samotná existence městského bytu navíc ještě neznamená, že je daný prostor skutečně využíván – nejeden městský byt například prochází rekonstrukcí. Podle loňské analýzy bylo neobsazen o celkem 9,1 % bytů, spravovaných městskými částmi. U využívaných bytů zase vedení města nemá příliš jasno v tom, za jakým účelem jsou vlastně využívány, respektive na základě jaké potřeby. Kvůli nevyhovující evidenci panuje tato nejistota hned u 74,5 % bytů ve správě městských částí a u 56 % bytů ve správě Magistrátu hlavního města Prahy.

Podle radních je důležité, aby i nadále pokračovala výstavba a rekonstrukce městských bytů, a aby zároveň byly tyto byty využívány těmi, kteří je skutečně potřebují – může se jednat například o handicapované občany, seniory, nebo třeba příslušníky podporovaných profesí, jako jsou učitelé nebo příslušníci integrovaného záchranného systému.

Při výstavbě i plánování městských bytů je také důležité dbát na to, aby byla zachována a dodržována prevence vzniku vyloučených lokalit, a aby se předešlo koncentraci sociální zátěže. Toho chce bytový odbor Magistrátu hlavního města Prahy dosáhnout spoluprací se sociálními odbory a nastavením pevně daných kvót pro sociální byty.

Kompletní studii Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy najdete zde.

Zdroj fotografií: Wikipedie