Na podporu vědy a škol by do roku 2026 mohlo jít 3,6 mld eur

Praha – Na podporu výzkumu a vzdělávání by od letoška do roku 2026 mohlo jít zhruba 3,58 miliardy eur (zhruba 90,5 miliardy Kč) z dotačních programů s penězi z EU. Zhruba 72 procent částky by se mělo čerpat z evropských fondů, zbytek by měl zaplatit český stát. Vyplývá to z podkladů k novému plánu využití peněz z evropských strukturálních a investičních fondů ve školství, který má v pondělí projednat vláda. Plán má název Operační program Jan Amos Komenský. Materiál má ČTK k dispozici. Dotace by podle něj měly jít v dalších letech na rozvoj špičkového výzkumu a posílení jeho uplatnitelnosti v praxi nebo na zavádění nových metod výuky, podporu žáků z chudých rodin či rekonstrukce vysokých škol.

Nový plán připravilo ministerstvo školství v souladu s nařízením Evropské komise a má navázat na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání z období let 2014 až 2020. Na vědu a vzdělávání v ČR by se podle něj do roku 2026 mělo rozdělit 2,6 miliardy eur (64,6 miliardy Kč) z EU. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) by Česko mohlo čerpat 1,58 miliardy eur a z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) 972 milionu eur. Český stát by měl ze svého rozpočtu program doplnil jednou miliardou eur (25,9 miliardy Kč).

Plán se dělí na čtyři části, z nichž první dvě se zaměřují na podporu výzkumu a vzdělávání a další dvě na technickou pomoc s rozdělením dotací. Na výzkum a vývoj by mělo jít z EU 1,1 miliardy eur (27,9 miliardy Kč) a z českého rozpočtu 543 milionu eur (13,7 miliardy Kč). Na vzdělávání má směřovat z evropských peněz 1,35 miliardy eur (34,2 miliardy Kč) doplněných o 438 milionu eur (11,1 miliardy Kč) z ČR. Na zabezpečení podpory při čerpání peněz z ERDF má jít 48,1 milionu eur z evropských peněz a v případě ESF+ 38,9 milionu eur.

„Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel,“ píše se v úvodu materiálu. Dotace by podle něj měly přispět především například k zajištění rovných šancí na vzdělání a zvýšení jeho kvality. V souladu s již dříve vládou schválenou Strategií vzdělávání do roku 2030 by peníze měly vést k modernizaci metod učení na všech úrovních škol a snížení rizika vyloučení některých skupin dětí, mezi kterými úřad jmenuje například Romy nebo žáky se špatným prospěchem.

Co se týče výzkumu, ČR v něm zaostává za světovými lídry. Dotace chce úřad směřovat na rozvoj špičkových vědců a převod výsledků jejich práce do praxe. Inovace je podle ministerstva nutné podpořit zejména tehdy, pokud mají potenciál přispět k dalšímu rozvoji společnosti a ekonomiky.

zdroj: ČeskéNoviny.cz