Nezaměstnanost ve středních Čechách: Počet uchazečů v červenci mírně vzrostl

Nezaměstnanost se ve středních Čechách v průběhu července nepatrně zvýšila. Během uplynulého měsíce počet uchazečů o zaměstnání registrovaných úřady práce stoupl o 1388 a zastavil se na hodnotě 25 160 osob. Je ale viditelně nižší než v loňském covidovém létě. Před 12 měsíci počet evidovaných nezaměstnaných dosahoval 28 990. Předloni v červenci dokonce 29 302.

Souhrnná čísla statistiky, do nichž jsou jednotlivé lidské osudy zahrnuty, hovoří umírněnou řečí. Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji se na sklonku července zvýšil proti červnu o 0,16 procentního bodu a dosáhl hodnoty 2,87 procenta. Z pohledu expertů jde o očekávaný sezonní výkyv, na němž není patrný dopad mimořádných vlivů. Ve srovnání s loňskem to představuje pokles o 0,40 procentního bodu. O 0,41 procentního bodu pak je středočeská nezaměstnanost pod celostátním průměrem: ten ke konci července dosáhl 3,28 procenta. Jestliže v hlavním městě Praze míra nezaměstnanosti dosáhla 2,74 procenta, je to ve srovnání se Středočeským krajem o 0,13 procentního bodu méně – a ve vztahu k celorepublikovému průměru o 0,54.

Bezprostřední okolí metropole nicméně dlouhodobě vykazuje nezaměstnanost na velmi nízké úrovni. Nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji, aktuálně vyčíslenou na 1,25 procenta, má Praha-východ. Pod dvouprocentní hranici se ještě vešly okresy Praha-západ (1,57 procenta) a Benešov (1,68); ještě vcelku mírně nad dvěma procenty se ocitlo Mladoboleslavsko (2,25). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných vykazuje Kladensko s aktuální hodnotou 4,36 procenta – a nad čtyřmi procenty ještě figuruje Mělnicko (4,16). Další tři okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti mají hodnoty poměrně blízké: Příbram 3,82 procenta, Kolín 3,74 a Nymburk 3,62.

Dotační program Obchůdek loni kraj nechtěl. Letos rozdělí čtyři miliony. Kladensko má nejenom nejvyšší míru nezaměstnanosti, ale také nejvyšší podíl registrovaných lidí bez práce. V červenci jich bylo 4573; o 115 více než v červnu. Ostatní okresy následují s výraznějším odstupem: Mělník 2900, Příbram 2731 – a nad dva tisíce se ještě dostaly Kolínsko (2455), Nymbursko (2322) a Berounsko (2032). Logicky nejnižší počet nezaměstnaných má nejméně lidnatý středočeský okres Rakovník: bylo jich rovných 900. Nízké počty zaznamenaly také okresy Benešov (1033) a Kutná Hora (1033). Překvapivě vyrovnané počty vykázaly okresy v nejužším prstenci kolem Prahy: Praha-východ 1496, Praha-západ 1498.

VOLNÝCH MÍST UBYLO. MEZIMĚSÍČNĚ I MEZIROČNĚ
Jestliže úřady práce evidovaly v kraji celkem 57 098 volných pracovních míst, čistě z pohledu matematiky by na jednoho nezaměstnaného mohlo vycházet 2,3 volné pozice. Nebo na jedno pracovní místo 0,4 uchazeče. Jde ale jen o hrátky s čísly – bez zohlednění požadavků na kvalifikaci, zdravotní předpoklady i další souvislosti. Evidované počty volných míst navíc nejsou úplné: povinnost nahlašovat všechny volné pozice zaměstnavatelé nemají.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Nejvíce volných míst je dlouhodobě evidováno na Praze-východ; na sklonku července jich bylo 11 192 (a čistě prostým dělením v tomto okrese vychází na jednoho uchazeče sedm a půl pracovní příležitosti). Zde však je také výrazně vidět vývoj na trhu práce: jestliže nyní touto cestou zaměstnavatelé v okrese nabízejí přes 11 tisíc míst, ještě před půl rokem jich bylo přes 16 tisíc – a před rokem bezmála 19. Úbytek v meziročním srovnání je patrný i celokrajsky: rozdíl převyšuje 7,8 tisíce. Dalšími okresy s početnější nabídnou pracovních příležitostí jsou Mladá Boleslav (9258), Mělník (5921) a Praha-západ (5921). Ve srovnání s červnem vykázaly jednotlivé středočeské okresy odlišný vývoj: některé mírný pokles, jiné naopak drobný nárůst. Celkově v rámci celého kraje se počet nabízených pracovních pozic snížil o 1106. Vedle dalších vlivů se zde mohl projevit i zájem o práci ze strany běženců z Ukrajiny.