NKÚ: MZd loni zaplatilo 3,6 mil. Kč, protože nezajistilo přístup k informacím

Budova Ministerstva zdravotnictví ČR v Praze na Palackého náměstí. Ilustrační foto. ČTK/Šulová Kateřina Praha – Ministerstvo zdravotnictví loni uhradilo na exekucích minimálně 3,6 milionu korun, protože nezajistilo svobodný přístup k informacím. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se zabýval závěrečným účtem ministerstva za rok 2021. MZd průběžně opravovalo další problémy, které kontroloři zjistili, účetní uzávěrka byla proto podle NKÚ nakonec bez významnějších nedostatků. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

Kontroloři upozornili, že ministerstvo zdravotnictví má podle zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. „V několika případech tak opakovaně a dlouhodobě nečinilo. Tím vyvolalo čtyři exekuční řízení. MZd tak některé stanovené úkoly neplnilo nejhospodárnějším způsobem, což je jeho povinnost,“ uvedl NKÚ. Soudní exekutor může subjektům, které mají povinnost poskytovat informace, ukládat tzv. donucující pokuty. Jejich účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Lze je ukládat i opakovaně.

Kontrola závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky se uskutečnila i v otevřeném účetním období 2021. Ministerstvo proto mohlo na zjištění NKÚ okamžitě reagovat. „Hodnota opravných účetních zápisů činila 11 miliard korun (z toho 9,6 miliardy byla oprava podmíněných závazků z transferů) a hodnota oprav v rozpočtové klasifikaci, zejména oprava nesprávně zatříděných výdajů na transfery poskytované obecním a krajským nemocnicím, dosáhla čtyř miliard korun,“ sdělil NKÚ.

Nakonec tak podle kontrolorů sestavilo MZd účetní závěrku, která je věrným a poctivým obrazem účetnictví. Údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu za loňský rok 2021 jsou podle NKÚ spolehlivé. „Opatření přijatá k nápravě nedostatků z předchozí kontroly realizovalo MZd v plném rozsahu,“ dodal NKÚ.

Autor: ČTK