NKÚ: Systém ministerstva práce vznikl bez chyb, údaje jsou ale neúplné

ČTK/Šulová Kateřina Praha – Některé údaje v informačním systému Evropského sociálního fondu jsou nepřesné či neúplné a ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) využívalo systém ke kontrolám dat jen omezeně, uvádí ve dnes zveřejněné zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Samotný systém ale podle něj vznikl bez zásadních chyb. Pro ministerstvo je podle vyjádření šéfa jeho tiskového oddělení Jakuba Augusty pro ČTK klíčové, že podle kontroly NKÚ je systém nastaven bez zásadnějších nedostatků a peníze byly převážně vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu se zákony. S tvrzením, že je systém využíván omezeně, ministerstvo nesouhlasí.

„Pro potřeby kontrol na místě je systém využíván standardně. Administrativní kontrola kvality dat zadávaných do IS ESF 2014+ je pak nastavena pouze jako namátková proto, aby nedocházelo ke zvyšování administrativní zátěže na straně řídicího orgánu,“ reagovalo ministerstvo v tiskové zprávě na výsledky kontroly NKÚ.

Informační systém ESF 2014+ slouží ke sledování údajů o lidech, kteří získali pomoc z Evropského sociálního fondu. Mezi tyto údaje patří například vzdělání, postavení na trhu práce, věk a pohlaví, ale i typ a rozsah podpory, která se s daným člověkem pojí. V systému evidovalo MPSV k loňskému září téměř 778.000 lidí v celkem 18.268 projektech ze tří evropských operačních programů.

Za vývoj, provoz a správu informačního systému zaplatil resort práce a sociálních věcí v letech 2015 až 2021 přes 67 milionů Kč. Zásadní chyby ve využití peněz na vývoj a provoz NKÚ neodhalil.

Kontroloři ale našli některá slabá místa, která se týkala přesnosti a komplexnosti dat, nedostatečného využívání informačního systému ke kontrolám nebo také úhrad určitých služeb. Například u 155.000 z celkových 450.000 lidí chyběl v informačním systému Evropského sociálního fondu údaj o tom, jestli příjemce pomoci působí ve veřejném či soukromém sektoru. „Dále u téměř poloviny z více než 827.000 záznamů chyběla informace, zda jde o zaměstnance, nebo OSVČ,“ konstatuje NKÚ. Do systému bylo navíc možné zadávat údaje, které se vylučují, což zvyšovalo riziko vzniku chyb.

Podle MPSV je ale informace týkající se zaměstnání lidí ve veřejném či soukromém sektoru jen doplňkovým údajem pro účely hodnocení evaluací. Data, která jsou povinná a nezbytná pro sledování výkonu operačního programu, jsou evidována správně, napsal úřad a současně doplnil, že v záznamech nechyběly ani informace o tom, zda jde o zaměstnance nebo OSVČ. „Zaměstnanci a OSVČ jsou jednou ze sledovaných skupin, mezi další patří dlouhodobě nezaměstnaní, osoby na rodičovské dovolené, neaktivní osoby aj. U zaměstnanců nebo OSVČ nebyl pouze vždy uveden sektor ekonomiky, v němž je daná osoba aktivní, což je doplňkový údaj,“ stojí v tiskové zprávě MPSV.

NKÚ také zjistil, že i když byla součástí systému aplikace umožňující snadnou a rychlou tvorbu výstupních sestav, tedy skupin osob sdružených podle určitých kritérií, MPSV zaplatilo dodavateli zhruba 600.000 korun za tvorbu nových nebo úpravu již existujících sestav.

Během kontroly se konalo zadávací řízení na nového provozovatele systému. „Kontroloři ověřili, že se MPSV v zadávací dokumentaci podařilo vyhnout riziku vendor lock-in, tedy situaci, že by se resort stal závislým na konkrétním dodavateli,“ uvádí NKÚ.

Autor: ČTK