Nová pravidla pro odvody OSVČ v roce 2024

Vstupem do roku 2024 se osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ocitají před novými pravidly týkajícími se výpočtu odvodů na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění. S cílem usnadnit si administrativu mají volbu v podobě odvádění paušální daně, která v sobě zahrnuje odvody daně z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Díky jedné platbě mají OSVČ v paušálním režimu vyřešeno vše, neodevzdávají daňové přiznání ani přehledy. Je to vždy výhodné?

Pro ty OSVČ, které zvažují dobrovolný vstup do paušální daně, platí nová pravidla od roku 2023, kdy byl zvýšen obrat pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun. Existují zde tři pásmové režimy s různými měsíčními platbami, které závisejí na předchozím příjmu a vykonávané činnosti. Splatnost paušální zálohy je vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce zaslána na bankovní účet finančnímu úřadu příslušnému vašemu bydlišti.

1.paušální pásmo mohou využít OSVČ s příjmem do 1 000 000 korun a OSVČ s příjmem do 1 500 000 korun, jestliže mají alespoň 75 procent svých příjmů z činností, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál a také OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, když mají alespoň 75 procent příjmů z činnosti, u které lze uplatnit 80procentní výdajový paušál.

2.paušální pásmo mohou využít OSVČ s příjmem od 1 000 000 korun do 1 500 000 korun bez ohledu na vykonávanou samostatnou výdělečnou činnost a dále potom OSVČ s ročním příjmem do 2 000 000 korun, když alespoň 75 procent příjmů tvoří příjmy, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál.

3.paušální pásmo mohou využít ostatní OSVČ s příjmem nepřesahujícím 2 000 000 korun.

 

2023 2024 Rozdíl
1.pásmo 6 208 korun 7 498 korun

 

1 290 korun
2.pásmo 16 tisíc korun 16 745 korun

 

745 korun
3.pásmo 26 tisíc korun 27 139 korun 1 139 korun

 

U OSVČ mimo paušální režim závisí výše záloh na sociální pojištění na tom, zda jde o hlavní nebo vedlejší činnost.

Sazba sociálního pojištění pro OSVČ dosahuje 29,2 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2024 se minimální záloha na sociální pojištění počítá z 30 procent průměrné mzdy, která nyní činí 43 967 korun. To představuje výrazné zvýšení minimální měsíční zálohy, zejména vzhledem k nárůstu průměrné mzdy.

Pro OSVČ vykonávající hlavní činnost činí minimální měsíční záloha na sociální pojištění 3 852 korun (43967 korun x 30 procent x 29,2 procenta), zatímco pro ty, kteří mají vedlejší činnost, je tato částka nižší a konkrétně 1 413 korun. Termín splatnosti sociálního pojistného je nastaven na konec každého měsíce a je splatný na účet příslušné Okresní správy sociálního  zabezpečení (OSSZ).

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní samostatně výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy, která je pro rok 2024, jak jsem si uvedli před chvílí 43 967 korun. Pro hlavní činnost činí minimální záloha 2 968 korun, zatímco pro vedlejší činnost nejsou zálohy povinné. Měsíční zálohy je třeba odeslat na účet zdravotní pojišťovně do osmého dne následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění pro OSVČ je dobrovolné. Sazba odvodů se od roku 2024 zvýšila na 2,7 procenta vyměřovacího základu. Minimální měsíční odvod činí 216 korun a je vypočítán z minimálního vyměřovacího základu 8 000 korun. Splatnost tohoto pojistného je nastavena na konec měsíce, období za který je pojištění placeno. Částka je splatná na účet Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), odlišný tomu kam je zasílána platba za sociální pojištění.

Autor/ka obrázku: Freepik.com